Шестиденне навчання та пов’язана з ним оплата праці педагогів


У зв’язку з напруженою ситуацією, що склалася, зокрема, в енергетичній галузі, МОН в листі від 12.08.2014 р. № 1/9-409 рекомендує загальноосвітнім навчальним закладам при розробленні структури 2014/2015 навчального року в повній мірі скористатися можливостями, які надає Закон України «Про загальну середню освіту».

У статті 16 цього Закону зазначено, що структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою. 

При цьому тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

При цьому варто врахувати, що державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів встановлено тижневе гранично допустиме навчальне навантаження учнів різних класів.

Класи 5-денний навчальний тиждень 6-денний навчальний тиждень
1 20 22,5
2 22 23
3 23 24
4 23 24
5 28 30
6 31 32
7 32 34
8 33 35
9 33 36
10–12 33 36

З метою економного використання енергоресурсів під час опалювального сезону у 2014/2015 навчальному році та забезпечення при цьому виконання у повному обсязі навчальних планів керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів також рекомендовано:

  • внести зміни до графіків навчального процесу денної форми навчання, передбачивши, зокрема, до кінця осіннього семестру 2014/2015 навчального року ущільнення розкладу навчальних занять за рахунок проведення додаткових занять, часткового переходу на шестиденний робочий тиждень, а також збільшення до чотирьох тижнів тривалості зимових канікул;
  • запровадити на початку весняного семестру 2014/2015 навчального року протягом чотирьох тижнів дистанційні елементи у навчанні із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні практичних та індивідуальних завдань (курсових проектів (робіт)).

Крім цього, під час опалювального сезону у 2014/2015 навчальному році рекомендовано проводити виробниче навчання, виробничу практику на підприємствах та консультування з дипломних робіт в умовах виробництва чи сфери послуг у відповідності до затверджених навчальних планів і програм.

Зміни і доповнення, що вносяться до графіка навчального процесу, навчальних планів і програм необхідно затвердити в установленому порядку.

Щодо оплати праці, то відповідно до п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т. ч. педучилища (крім вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Згідно з приміткою до пункту 64 Інструкції з позначкою «**» норма годин на ставку відповідних педагогічних працівників встановлена, виходячи з 6-денного режиму роботи. 

У випадках, коли обсяг щотижневої роботи учителя з урахуванням роботи в суботу відповідає встановленому при тарифікації тижневому обсягу педагогічного (навчального) навантаження, то під час канікул такий учитель працює в навчальному закладі в межах часу, що не перевищує його навчального навантаження до початку канікул, отримуючи при цьому заробітну плату, встановлену при тарифікації.

Якщо ж учитель відпрацьовує в суботу певну кількість годин, яка разом з роботою в інші дні тижня перевищує обсяг тижневого навантаження, встановленого при тарифікації, затвердженій за умови роботи закладу на умовах п’ятиденного робочого тижня, то в період канікул такому працівникові мають бути надані вільні від роботи дні. Кількість днів визначається залежно від відпрацьованих у кожну із субот годин роботи.

Наприклад, за рахунок роботи в суботу до початку канікул загалом відпрацьовано 32 години. Тижневе навантаження учителя за тарифікацією за п’ятиденного робочого тижня становить 20 годин, тобто середньоденна тривалість роботи складає 4 години (20:5). Тому працівникові має бути надано 8 вільних від роботи днів (32:4).

При цьому варто зазначити, що згідно з пунктом 64 Інструкції ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. 

Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків в зв’язку із зменшенням її тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифікації. 

Оплата праці вчителя в період канікул провадиться в розмірі, визначеному при тарифікації.

За матеріалами Профспілки працівників освіти і науки України