Передплати журнал

Як правильно заповнити заяву на повернення сум ЄСВ


Відповідно до п. 4 Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів повернення коштів здійснюється у випадках:

  • надміру або помилково сплачених сум ЄСВ, безпідставно стягнених сум цього внеску та/або застосованих фінансових санкцій або інших коштів на відповідний рахунок контролюючого органу, відкритий в органі Казначейства за балансовим рахунком 3719;
  • помилкової сплати сум ЄСВ та (або) застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок контролюючого органу.

При цьому до сум помилково сплачених коштів не включаються суми авансових платежів, нараховані та сплачені під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої нараховується ЄСВ.

За наявності у платника ЄСВ заборгованості з його сплати або фінансових санкцій за іншими рахунками, повернення надміру або помилково сплачених коштів здійснюється після погашення платником такої заборгованості.

Повернення коштів у наведених випадках здійснюється виключно на підставі заяви платника про повернення надміру або помилково сплачених коштів, що подається до контролюючого органу, окрім випадку надходження до контролюючого органу рішення суду про визнання безпідставним стягнення ним з юридичних і фізичних осіб сум ЄСВ та (або) застосованих фінансових санкцій, тобто при наявності рішення суду заяву подавати не потрібно.

Зміст заяви

Заява складається в довільній формі, але в ній обов’язково зазначаються:

  • найменування платника (суб’єкта господарювання);
  • код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті);
  • місце розташування та номер контактного телефону;
  • причини повернення коштів;
  • сума коштів, що підлягає поверненню;
  • напрямок перерахування коштів із зазначенням реквізитів рахунка одержувача коштів.

Сплату коштів, які підприємство бажає повернути, потрібно підтвердити оригіналом або завіреною ним копією розрахункового документа (квитанцією, платіжним дорученням тощо). Ці документи є обов’язковими для подання разом із заявою.

Як розглядається заява та повертаються кошти

Одержавши від підприємства заяву, контролюючий орган у строк не більше п’яти робочих днів проводить перевірку викладених у ній даних. За потреби від підприємства та його посадових осіб можуть вимагати ще й надання додаткових документів, інформації та пояснень.

За результатами розгляду заяви приймається одне з двох рішень: вона не задовольняється. У такому разі підприємство має одержати повідомлення за підписом посадової особи контролюючого органу із зазначенням причин відмови; вона задовольняється (на ній ставиться відмітка про підтвердження повернення надміру або помилково сплачених коштів). А потім за заявою оформлюється низка документів (в тому числі висновок, реєстри висновків, розрахункові документи) в строки та в порядку, що визначені в п. 7 – 8 Порядку № 450.

Кошти підлягають поверненню лише після отримання органом Казначейства розрахункових документів від контролюючого органу. Повернення коштів здійснюється на рахунки платників ЄСВ, відкриті в банках або органах Казначейства, зазначені в заяві платника.

За інформацією ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві