Передплати журнал

Щодо оплати праці завідувача бібліотеки ліцею


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30 грудня 2020 року № 3525//20.3

Щодо оплати праці завідувача бібліотеки ліцею

(Витяг)

Міністерство культури та інформаційної політики України розглянуло <…> запит щодо оплати праці завідувача бібліотеки ліцею та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» за призначенням бібліотеки поділяються на:

публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;

спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій).

Таким чином, бібліотеки у навчальних закладах відносяться до спеціальних бібліотек у разі, якщо штатним розписом закладу передбачено структурний підрозділ «Бібліотека».

Крім того, повідомляємо, що умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери визначені постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій галузей бюджетної сфери» (із змінами).

У свою чергу, умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами) <…> (далі — Наказ N 745).

Таблицею 4 наказу передбачено Схему тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем.

Показники віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек та централізованих бібліотечних систем затверджено додатком 7 до вказаного наказу.

Водночас інформуємо, що доплата за завідування бібліотекою в розмірі 5 – 15 відсотків, відповідно до підпункту 58 пункту Д розділу V загальних положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 <…>, встановлюється у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, за наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників.

Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.

<…>

Державний секретар Я. Дуль

Матеріали до теми


Як прийняти на роботу іноземця: інформує Державна служба зайнятості
Щоб прийняти на роботу іноземця, необхідно отримати дозвіл служби зайнятості. Сьогодні українські компанії використовують найману працю іноземних громадян у найрізноманітніших ...
Зарахування до стажу державної служби періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати: роз’яснення НАДС
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» ...
Оплата праці професіоналам із вищою немедичною освітою за посадою «Практичний психолог»: роз’яснення від Держпраці
Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 (далі ...