...
Реєструйся

Щодо порядку ознайомлення посадової особи місцевого самоврядування, яка працює дистанційно, з наказами керівника


Частина перша статті 29 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) зобов’язує роботодавця до початку роботи працівника за трудовим договором в узгоджений із працівником спосіб поінформувати його про:

1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

3) права та обов’язки, умови праці;

Дистанційна робота: оформляємо правильно – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору — під підпис;

5) правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);

6) проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

7) організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

8) тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;

9) процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.

Відповідно до частини другої цієї ж статті КЗпП при укладенні трудового договору про дистанційну роботу роботодавець забезпечує виконання п. 1, 3, 5, 7–9 частини першої та у разі потреби надає працівникові необхідні для виконання роботи обладнання та засоби, а також рекомендації щодо роботи з ними. Інформування може здійснюватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному технічному засобі. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови щодо безпеки праці.

Трудові відносини в умовах воєнного стану: дистанційна робота за кордоном – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

Як визначено у частині третій статті 29 КЗпП, ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися альтернативні способи ознайомлення працівника, крім інформації, визначеної пунктом 4 частини першої цієї статті (наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору — під підпис), що доводиться до відома працівників у порядку, встановленому цією статтею.

Вебінар «Дистанційна робота в умовах воєнного стану» – доступний у записі

Крім цього, згідно з частиною другою  статті 7 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон № 2136) у період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником.

Законодавством не визначається, у який саме спосіб має фіксуватися така домовленість. Однак Мінекономіки у своєму коментарі від 1 серпня 2022 року до Закону України від 1 липня 2022 року № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», яким було внесено зміни до Закону № 2136, зазначає: «… з метою уникнення в подальшому непорозумінь і суперечностей, рекомендуємо сторонам перед початком використання альтернативних способів комунікації зафіксувати факт домовленості про використання в трудових відносинах відповідних засобів електронної комунікації».

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Отже, доцільно буде зафіксувати таку домовленість про обрання доступного способу електронної комунікації між роботодавцем та працівником (визначені адреси електронної пошти, визначені номери мобільних телефонів у обраних сторонами месенджерами) шляхом видання відповідного розпорядження (наказу) керівника.

Джерело: БУХГАЛТЕР

Передплата

Матеріали до теми


Договір з нефіксованим робочим часом: якою може бути максимальна тривалість роботи?
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом (ТДНЧ) — це спосіб організації виконання роботи, при якому працівник виконує свої трудові обов’язки ...
Чи можна укладати трудовий договір на період заміщення тимчасово відсутнього працівника?
Якщо підприємству не вистачає працівників (поїхали, не можуть дістатися до роботи тощо), як можна прийняти інших працівників на їх місце? ...
Верифікація надання роботодавцю компенсації за працевлаштування ВПО: затверджено відповідну Методику
Мінфіном розроблена та затверджена Методика, за якою здійснюватимуть верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок ...