Реєструйся

Щодо строку звернення до суду у справах, пов’язаних з недотриманням законодавства про оплату праці військовослужбовців: роз’яснення КАСУ


Приписами частин третьої і п’ятої статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАСУ) передбачено, що для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

Відповідно до частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.*

* Офіційне тлумачення положення частини першої статті 233 КЗпП — у Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2012 від 22.02.2012.

Офіційне тлумачення положення частини другої статті 233 КЗпП — у Рішеннях Конституційного Суду № 8-рп/2013 від 15.10.2013№ 9-рп/2013 від 15.10.2013}

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
Формат (розмір): 210×297 мм • Обсяг: 60 с.

Верховний Суд, зважаючи на гарантування конституційного права на своєчасне одержання винагороди за працю та рівність усіх працівників у цьому праві, наголошує, що положення статті 233 КЗпП в частині, що стосуються строку звернення до суду у справах, пов’язаних з недотриманням законодавства про оплату праці, мають перевагу в застосуванні перед частиною п`ятою статті 122 КАСУ.

Законом України від 01 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який набрав чинності з 19 липня 2022 року, частини першу і другу статті 233 КЗпП викладено в такій редакції:

«Працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Із заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення, а у справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, — у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні (стаття 116).»

Послуги з військового облікуПисьмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

Отже, до 19 липня 2022 року КЗпП не обмежував будь-яким строком право працівника на звернення до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати. Після цієї дати строк звернення до суду з трудовим спором, у тому числі про стягнення належної працівнику заробітної плати, обмежений трьома місяцями з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

Постанова КАС ВС від 25 квітня 2023 року № 380/15245/22.

Добровільні виплати підприємства мобілізованим працівникам: сплата податків та ЄСВ — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Читайте також:

Джерело: Судова влада України

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023

Матеріали до теми


У «Резерв+» протягом кількох місяців з’являться нові послуги
Міноборони додає у «Резерв+» зворотний зв’язок для того, щоб люди пріоритезували, який подальший функціонал потрібно запускати у застосунку Мобільний застосунок ...
Затверджено критерії бронювання працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ
Наказом Міністерства оборони України від 10 липня 2024 року № 463 затверджено Критерії визначення підприємств, установ, організацій, а також юридичних осіб приватного ...