Схвалено Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду


Кабінет Міністрів України своєю постановою від 24.05.2017 № 350 затвердив Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), який визначає процедуру виконання комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державного нагляду (контролю) (Порядок). Документ затверджено відповідно до абз. 14 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V.

Отже, Порядком передбачено здійснення комплексних заходів відповідно до плану, який затверджується наказом Державної регуляторної служби та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому. Для проведення перевірки кожний орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет комплексного заходу. За результатами перевірки кожний орган державного нагляду (контролю) окремо складає акти у двох примірниках та забезпечує ознайомлення суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи з цим актом протягом останнього дня здійснення комплексного заходу з урахуванням робочого часу суб’єкта господарювання, встановленого його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика»

Придбати журнал «Довідник кадровика» із вкладенням »
Придбати акційний журнал «Довідник кадровика» »
Придбати електронний журнал «Довідник кадровика» »