Соцтрах про оформлення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами


У зв’язку зі зверненнями страхувальників щодо оформлення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами повідомляємо наступне.

 Відповідно до листа-роз’яснення Департаменту медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України від 22.07.2015 р. №04.02.24-58/3354-15/23352 листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 – після) згідно з п.п.6.1 п.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. №455.

Згідно з п.9 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 року № 532/274/136-ос/1406, у разі видачі листка непрацездатності по вагітності та пологах у графі “Діагноз первинний” позначається термін вагітності на час звернення, у графі “Діагноз заключний” – орієнтовний термін пологів, у графі “Причина непрацездатності:” – “вагітність та пологи”; у графі “Режим:” – “амбулаторний та стаціонарний”; у графі “Звільнення від роботи” одним рядком записується сумарна тривалість відпустки (126 днів) з відміткою дати відкриття ЛН, у графі “Стати до роботи” – дата закінчення відпусткиТобто на наступний 127 день жінка виходить на роботу або йде у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Фонд соцстраха з ТВП