Реєструйся

Стаж наукової роботи в заповідниках встановить комісія Мінприроди


Мінприроди наказом № 423 від 16 жовтня 2013 року затвердила Порядок роботи комісії з установлення стажу наукової роботи.

Для встановлення стажу наукової роботи в установі природно-заповідного фонду Мінприроди України (далі — установа ПЗФ) наказом керівника зазначеної установи створюється комісія у складі керівника (заступника керівника з наукової роботи) (голова комісії), керівника фінансово-економічного підрозділу (головного бухгалтера), керівника кадрового підрозділу або іншої особи, на яку покладено ведення кадрових питань, та представника профспілкового органу чи іншої особи, уповноваженої на представництво трудового колективу установи ПЗФ.

Основним документом, що підтверджує стаж наукової роботи, є трудова книжка. За відсутності відповідних записів у трудовій книжці стаж установлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, навчання, а також архівними установами.

Якщо із записів у трудовій книжці чітко не можна визначити правовий статус наукової установи, статус структурного підрозділу, що підтверджує науковий напрям його діяльності, або з назви посади безпосередньо не випливає її науковий напрям, додатково розглядається довідка підприємства, установи, організації або їх правонаступників щодо роботи працівника із зазначенням періоду роботи, посади, характеру виконуваної роботи та первинних документів, на підставі яких видана зазначена довідка.

Результати роботи комісії оформлюються протоколом засідання комісії з установлення стажу наукової роботи, який дає працівнику право на отримання надбавки. Протокол підписується головою і членами комісії та завіряється печаткою установи ПЗФ.

Справи з установлення стажу наукової роботи передаються комісією для зберігання до кадрового підрозділу.

Наказ набире чинності з дня його офіційного опублікування.