Реєструйся

Зміст журналу «Кадрова практика» № 11, 2013


ЛЮБІ ЧИТАЧІ!

Неможливо знати все на світі. Навіть досвідчені фахівці інколи стикаються з питаннями, які до того ніколи не траплялися у їх практичній діяльності. Але, як кажуть: «Юрист не повинен знати все. Він має знати, де знайти!» Цей вислів можна застосувати і до працівників кадрової служби. І ми сподіваємося, що ви завжди знаходите відповіді на свої запитання на сторінках нашого журналу та маєте надійного помічника у вирішенні складних ситуацій.

Пропонуємо разом із автором статті «Отримання новорічних подарунків за рахунок Фонду» вчасно підготувати всю належну в такому випадку документацію, щоб не залишити дітей ваших працівників без солодощів.

Розглянувши матеріали статті «Робота у вихідні, святкові та неробочі дні», ви будете готові до виняткових ситуацій, які можуть трапитися у такі дні, та вирішите їх без помилок.

Шановні читачі, ми завжди відкриті для спілкування й налаштовані на діалог із вами, тож надсилайте свої запитання і пропозиції електронною поштою: kadr_praktyka@mediapro.com.ua.

Звертаємо увагу, що триває передплата на унікальний щомісячний журнал кадрових рішень «Кадрова практика» на 2014 рік. Зручніше це робити через редакцію, адже у нас найнижча ціна.

З глибокою повагою Редакція журналу

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бойко Микола
Звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників. Крок за кроком

 

На підприємстві скорочується штат працівників. У який термін провести консультації із первинною профспілковою організацією про заплановане вивільнення? Як правильно оформити наказ про внесення змін до штатного розпису? Які категорії працівників мають переважне право на залишення на роботі? Чи існують обмеження щодо звільнення працівників у зв’язку зі скороченням штату? Пропонуємо розглянути перші кроки цієї процедури, зокрема: надання інформації первинній профспілковій організації про заплановане вивільнення, видання наказу про внесення змін до штатного розпису, визначення конкретних працівників, що підлягають вивільненню.

 

Лисюк Микола
Кадри й умови праці. Атестація робочих місць (Закінчення)

 

Основний етап атестації — визначення рівня небезпечних і шкідливих факторів, гігієнічна оцінка умов праці, оцінювання технічного та організаційного рівнів робочого місця — завершено. Як оформити її результати? Автор статті пропонує розглянути документи, які складають за результатами атестації робочих місць: зведену відомість, план заходів щодо поліпшення умов праці, протокол засідання атестаційної комісії та наказ про затвердження результатів атестації робочих місць за умовами праці.

 

ШКОЛА КАДРОВИКА І БУХГАЛТЕРА

Звірич Лариса
Робота у вихідні, святкові та неробочі дні

 

У статті розглядаються законодавчі норми щодо залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, зокрема, яких працівників забороняється залучати до роботи у ці дні за будь-яких обставин. При цьому роботодавець має дотримуватися порядку залучення працівників: визначитися з підставою відповідно до норм КЗпП, отримати дозвіл виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).
Робота працівників у вихідний, святковий або неробочий день оформлюється письмовим наказом, зразок якого наведено у додатку. Окремо висвітлюється питання щодо компенсації за роботу у зазначені дні: надання іншого дня відпочинку та грошова компенсація. Автор звертає увагу, що згідно із законодавством існує відмінність в оплаті праці тимчасових працівників, що уклали трудовий договір на термін не більше шести днів, за роботу у вихідні дні.

 

Носіков Олександр
Професіограма:

Професіограма «Акомпаніатор»
Професіограма «Актор (театру, кіно та ін.)»

 

У цьому номері журналу публікуються професіограми працівників творчих професій: акомпаніатора і актора (театру, кіно та ін.). Наводиться короткий опис цих професій, зміст роботи, перелік необхідних знань та умінь, професійно важливі особистісні якості, умови праці, кваліфікаційні вимоги, затребуваність на ринку праці, рівень заробітної плати, коди цих професій за Національними класифікаторами України: «Класифікатором професій» і «Класифікацією видів економічної діяльності», а також підкласи і групи, до яких вони належать.

 

ЗРАЗКОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Кравцов Сергій
Посадова і робоча інструкції: структура та відмінності

 

Перед початком роботи роботодавець має ознайомити працівника залежно від посади, яку він обійматиме, з посадовою або робочою інструкцією. Порядок розроблення цих інструкцій регулюється нормативно-правовими актами, зокрема галузевими випусками Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
До початку розроблення інструкції слід визначитися з приналежністю професійної назви роботи до того чи іншого класифікаційного угруповання Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», і на підставі цього скласти посадову або робочу інструкцію.
У статті наводиться структура і загальні вимоги до посадової інструкцій, а також зразок посадової інструкція провідного економіста з банківських розрахунків відділу касових операцій.

 

КАДРОВІ РІШЕННЯ У ЗРАЗКАХ

Залучення працівників до надурочних робіт

 

Пропонуємо розглянути покрокові дії роботодавця щодо залучення працівників до надурочних робіт, зокрема, для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення. Дотримуючись чіткого алгоритму дій, прописаного у статті, ви зможете швидко і правильно виконати всі відповідні дії для своєї ситуації.

 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постернак Микола
Отримання новорічних подарунків за рахунок Фонду

 

Незабаром Новий рік, і саме час подбати про новорічні подарунки. Як правильно замовити новорічні подарунки за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і не наробити в цій нескладній процедурі помилок? Автор статті пропонує зразки документів, які мають бути оформлені у процесі замовлення подарунків у Фонді і під час їх видачі працівникам.

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Васильова Зоя

 

Учень професійно-технічного навчального закладу, який проходить практику на підприємстві, захворів. Чи повинно підприємство оплачувати йому період тимчасової непрацездатності?

У який термін виборний орган первинної профспілкової організації має розглянути подання про звільнення працівника, який не може продовжувати роботу за станом здоров’я, і надати відповідь роботодавцеві?

 

СУДОВА ПРАКТИКА

Ухвала Апеляційного суду Київської області «Про стягнення заробітної плати при звільненні та середнього заробітку за час затримки розрахунку» від 28 лютого 2013 року

АКТУАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ

 

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо трудової книжки померлого працівника» від 9 квітня 2013 року 23/06/187-13

Лист Міністерства соціальної політики України «Про розгляд депутатського звернення» від 12 липня 2013 року № 3187/0/10-13/13

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо створення комісії із соціального страхування підприємства» від 22 липня 2013 року № 378/18/99-13

Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок середньої зарплати, якщо працівник захворів у перший день роботи» від 4 вересня 2013 року № 478/18/99-13 (Витяг)

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 4 вересня 2013 року № 964/13-84-13

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо оподаткування компенсації витрат, понесених у службових поїздках» від 14 травня 2013 року № 2502/6/99-99-17-03-03-15

Лист Міністерства фінансів України «Щодо відображення в бухгалтерському обліку розрахунків, пов’язаних з оплатою тимчасової непрацездатності працівників» від 27 вересня 2013 року № 31-08410-07-27/28296

Лист Міністерства охорони здоров’я України «Щодо питання виплати надбавки за вислугу років провідним лікарям — офіційним (уповноваженим) лікарям ветеринарної медицини» від 9 липня 2013 року № 14.03-04/Д-1/13/2330/19949

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо обчислення допомоги по вагітності та пологах» від 27 липня 2013 року № 30-03/121

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ. ТЕСТИ

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ