...
Реєструйся

Страховий стаж для призначення пенсії: запитання — відповідь ПФУ


Пенсійний фонд України (далі — ПФУ) відповідає на таке запитання:

Чи зараховується до страхового стажу для призначення пенсії період перебування на обліку в центрі зайнятості?

До страхового стажу для обчислення пенсії зараховуються ті періоди, протягом яких людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, а за період із дати набрання чинності Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) (з 1 січня 2004 року) — щомісяця сплачені страхові внески.

У статті 24 Закону № 1058 визначено, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання ним чинності — у порядку, визначеному раніше чинним законодавством.

Відповідно до статті 56 Закону України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» до стажу для обчислення пенсії зараховується період одержання допомоги по безробіттю. Підставою для зарахування періоду до 1 січня 2004 року є записи в трудовій книжці, внесені органом державної служби зайнятості населення. За відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи, підтвердити період одержання допомоги по безробіттю можна на підставі відповідної довідки служби зайнятості, що передбачено Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637.

Після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості й отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації (стаття 24 Закону № 1058).

Законом України від 4 грудня 2020 року № 1071-IX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» перелік періодів одержання допомоги по безробіттю, визначених статтею 24 Закону № 1058, які зараховуються до страхового стажу при обчисленні пенсії, було доповнено. До раніше визначених додалися періоди отримання допомоги по частковому безробіттю, зокрема на період карантину через COVID-19.

Замовляйте комплект «КАДРОВИК.UA + КАДРОВИК.UA. Спецвипуск 2022 рік».

Джерело: Пенсійний фонд України

Матеріали до теми