...
Реєструйся

Сумарне чи щорічне підвищення кваліфікації для атестації вчителя?


Стаття 51 Закону України від 16 січня 2020 року № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» (далі — Закон № 463) встановлено, що кожен педагогічний працівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію відповідно до Закону України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» (далі — Закон № 2145) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин. Також передбачено, що на основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада закладу освіти формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на наступний календарний рік, що визначає зокрема суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин, строки її проходження.

 

Підвищення кваліфікації – це обов’язок педагогічного працівника

Отже, підвищення кваліфікації – це обов’язок педагогічного працівника, який забезпечується відповідно до річного плану закладу та бюджетними коштами з визначенням відповідних суб’єктів підвищення кваліфікації, де це буде здійснюватися.

 

Питання атестації педагогічних працівників урегульовано статтею 48 Закону № 463, якою передбачено, що атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону № 2145 та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Кадрова система «КАДРИ.UA» — сучасний інструмент кадрових рішень
0 (800) 219-977podpiska@mediapro.com.ua

У статті 50 Закону № 2145 зазначено, що атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. 

Установлено, що атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

 

Відповідність педагогічного працівника посаді, яку він обіймає

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника посаді, яку він обіймає, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, присвоюються педагогічні звання. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. 

Тобто статтею 50 Закону № 2145 не передбачено умови, що атестація педагогічного працівника можлива лише за умови щорічного підвищення кваліфікації

ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ: планування і надання. Спецвипуск № 4, 2023
0 (800) 219-977podpiska@mediapro.com.ua

Статтею 59 Закону № 2145 врегульовано питання професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, який передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Передбачено, що загальна кількість годин, відведена на підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за кошти відповідних бюджетів, визначається законодавством. Також установлено, що необхідною умовою атестації педагогічного працівника є підвищення кваліфікації.

Але і в цій статті відсутня вимога щодо обов’язковості щорічного підвищення кваліфікації для цілей атестації педагогічного працівника.

Тобто вимога щодо щорічного підвищення кваліфікації, що передбачена статтею 51 Закону № 463, стосується обов’язку педагогічних працівників підвищувати свій професійний рівень, а процедура атестації, що зазначена у статті 48 Закону № 463 та статті 50 Закону № 2145, що передбачає визначення кваліфікаційного рівня педагогічної діяльності працівника, не вимагає щорічного підвищення кваліфікації.

 

Зазначене відображено також у Положенні про атестацію педагогічних працівників, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 9 вересня 2022 року № 805 (далі — Наказ № 805; Положення № 805).

Зокрема підпунктом 5 пункту 3 Наказу № 805 встановлено, що мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, необхідний їм для проходження атестації, становить не менше ніж 150 годин упродовж п’яти років.

 

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

Пунктом 8 розділу І Положення № 805 встановлено, що підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться в міжатестаційний період відповідно до законодавства і є необхідною умовою атестації. Загальний обсяг підвищення кваліфікації визначається сумарно за останні 5 років перед атестацією та незалежно від суб’єкта підвищення кваліфікації, виду, форми чи напряму, за якими педагогічний працівник пройшов підвищення кваліфікації. 

Тобто передбачено умову про сумарний обсяг підвищення кваліфікації впродовж останніх перед атестацією п’яти років у кількості не менше 150 годин, а не про щорічне проходження кваліфікації впродовж цих п’яти років із загальним його обсягом не менше 150 годин. 

Тому атестаційна комісія має прийняти відповідне рішення про відповідність (невідповідність) педагогічного працівника обійманій посаді, присвоєння (підтвердження) йому відповідної кваліфікаційної категорії і педагогічного звання або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) залежно від результатів його професійної діяльності з урахуванням того, що сумарний обсяг підвищення його кваліфікації упродовж 5 років становить 150 годин.

Зразки документівПосадові інструкціїРобочі інструкції
Для довідок: 0 (800) 219-977

Джерело: Профспілка працівників освіти і науки України


Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»

Модуль 1. Особова картка форми № П-2: правила заповнення
Модуль 2. Особова справа: нормативне регулювання та стала практика.

Кожен учасник отримує:

  • 3 відео
  • 1 презентацію у форматі PDF
  • 1 письмову консультацію експерта

тел.: 0 (800) 219-977067-317-5886
Е-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


МОЗ запустило електронну систему забезпечення безперервного професійного розвитку медпрацівників
Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоровʼя є однією із передумов забезпечення якості та ефективності медичної допомоги. МОЗ України за ...
Алгоритм зарахування на навчання в Українську військово-медичну академію для військових лікарів
Курси перепідготовки доступні військовослужбовцям Збройних сил України рядового та сержантського складу, які мають вищу медичну або фармацевтичну освіту та сертифікат ...