Щорічні відпустки: планування і надання. Спецвипуск № 4, 2023

(10 відгуки покупців)

599 

У спецвипуску враховано останні зміни законодавства, що набрали чинності у кінці 2023 року, щодо:

 • видів відпусток;
 • відпусток без збереження зарплати;
 • відпусток в період воєнного стану.

Спецвипуск «Щорічні відпустки: планування і надання» — єдине видання, що має повну та вичерпну інформацію з прикладами та зразками документів, посиланням на нормативно-правові акти, практичними кейсами щодо всіх видів щорічних відпусток від їх планування до надання.

У виданні також наведено детальні роз’яснення щодо впливу на умови, порядок надання щорічних відпусток та виплати компенсації за невикористані дні таких відпусток нормативно – правових документів, що набрали чинності наприкінці 2023 року, а саме:

 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» від 22.11.2023 № 3494-IXнабув чинності 24.12.2023;
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 і від 8 серпня 2016 р. № 500» від 08.09.2023 № 957набула чинності 12.09.2023.

 

Враховуючи останні зміни в законодавстві, у спецвипуску розглянуто такі питання:

 • обчислення стажу, що дає право на щорічні відпустки;
 • виплата компенсації за невикористані дні відпустки працівникам, призваним чи прийнятим на військову службу зі зразками документів;
 • вплив змін у розрахунку компенсації за невикористані дні відпустки на оформлення наказів про звільнення з 01 січня 2024 року з прикладоми та зразками документів;
 • вплив воєнного стану на тривалість щорічної основної відпустки;
 • можливість роботодавця відмовити у наданні щорічних відпусток працівнику у період дії воєнного стану.

 

Спецвипуск складається з 5 основних розділів:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ.
 2. ЩОРІЧНА ОСНОВНА ТА ЩОРІЧНІ ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ: ТРИВАЛІСТЬ, СТАЖ.
 3. ПЛАНУВАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК.
 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК.
 5. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНІ ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ.

Містить 19 практичних кейсів та 29 зразків документів.

 

З докладним змістом знайомтеся в закладці «Зміст».


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): електронне видання
Обсяг: 159 с.
Дата виходу: 30 грудня 2023 року
Професійний портал: kadrovik.ua
Живий журнал: e.sv.kadrovik.ua
Консультації та замовлення за телефоном: 0 (800) 219-977

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

 • Ознаки щорічних відпусток
 • Чи можна примусово відправити працівника у відпустку: дві позиції
 • Періодичність та мета надання відпусток
 • Оплачуваність та строк надання відпустки
 • Класифікація щорічних відпусток
 • Які додаткові відпустки надаються щороку, але не належать до щорічних?

 

РОЗДІЛ 2. ЩОРІЧНА ОСНОВНА ТА ЩОРІЧНІ ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ: ТРИВАЛІСТЬ, СТАЖ

 • Тривалість щорічної основної та щорічних додаткових відпусток залежно від категорії працівників
 • Як вплинув воєнний стан на тривалість щорічної основної відпустки?
 • Стаж, що дає право на щорічну основну відпустку
 • Визначення стажу для щорічної додаткової відпустки
 • Формули та приклади розрахунку кількості днів щорічної основної та щорічних додаткових відпусток

Алгоритм обчислення кількості днів щорічної основної відпустки
Алгоритм обчислення кількості днів щорічної додаткової відпустки

 • Щорічна відпустка за роботу із шкідливими та важкими умови праці

Яка тривалість відпустки?
Кому надається щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами?
Алгоритм надання щорічної додаткової відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами

 • Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

Особливості відпустки за ненормований робочий день
Особливості відпустки за роботу за комп’ютером

Практичні кейси
Кейс 1. Чи можна надати щорічну основну відпустку працівникові, який перебуває в територіальній обороні за контрактом?
Кейс 2. Чи можна надати щорічну відпустку мобілізованому працівникові?
Кейс 3. Працівникові 5 травня 2023 року встановлено ІІ групу інвалідності на 2 роки. До встановлення інвалідності він використав щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні за робочий рік із 21 жовтня 2022 року до 20 жовтня 2023 року. Чи потрібно перерахувати кількість днів відпустки?
Кейс 4. Чи зберігається за працівником щорічні відпустки у разі реорганізації підприємства?
Кейс 5. Чи може роботодавець відмовити у наданні щорічних відпусток працівнику у період дії воєнного стану?
Кейс 6. Якої тривалості надати працівникові щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, якщо його переведено на неповний робочий день (4 год.), а загальна тривалість такої відпустки за результатами атестації становить 2 календарні дні?
Кейс 7. Упродовж робочого року працівник 6 місяців перебував у відпустці без збереження зарплати на період дії воєнного стану. Чи має він право на додаткову щорічну відпустку за особливий характер праці?
Кейс 8. Чи має право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день працівник, який працює дистанційно?
Кейс 9. Працівницю прийнято на посаду сестри медичної у січні 2022 року. У липні 2023 року до колективного договору закладу внесено доповнення щодо переліку посад та тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу, яка пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я. Зокрема, до цього переліку включено посаду сестри медичної та встановлено тривалість такої відпустки — 7 календарних днів. У грудні 2023 року працівниця йде у відпустку за період роботи січень 2022 року — січень 2023 року. Чи має вона право на додаткову відпустку за особливий характер праці за робочий рік (січень 2022 р. — січень 2023 р.), якщо конкретна тривалість такої відпустки встановлена у колективному договорі після прийняття працівниці на роботу?

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК

 • Чи складати графік відпусток на 2024 рік?
 • Коли складати графік відпусток?
 • Хто має складати графік відпусток?
 • Хто може не складати графік відпусток?
 • Кого включати у графік відпусток?
 • За якою формою скласти графік відпусток?
 • Порядок та алгоритм складання графіка відпусток

Практичні кейси
Кейс 1. Чи потрібно включати до графіка відпусток працівників, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією?
Кейс 2. Чи потрібно включати до графіка відпусток працівників, з якими призупинено трудовий договір?
Кейс 3. Чи потрібно включати до графіка відпусток працівників, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану? 
Кейс 4. Чи включати до графіка відпусток невикористані дні щорічних відпусток за минулі робочі роки?
Кейс 5. Чи включати до графіка відпусток працівників, які будуть прийняті вже після затвердження графіка відпусток?
Кейс 6. З ким погоджувати графік відпусток, якщо на підприємстві нема профспілки?
Кейс 7. Працівник використав основну частину щорічної відпустки тривалістю 14 календарних днів. Чи можна решту такої відпустки надавати тільки на вихідні дні (суботу та неділю), поділивши її на кілька частин?

 • Внесення змін до графіка відпусток протягом року
 • Процедура надання відпустки згідно з графіком
 • Чи потрібна заява на відпустку, якщо вона надається за графіком?
 • Коли потрібна заява про надання відпустки?

 

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК

 • Загальні правила надання щорічних відпусток
 • Надання щорічних відпусток за перший робочий рік
 • Правила надання щорічних відпусток за другий та наступні роки роботи
 • Якій категорії  надається відпустка у зручний для них час?
 • Коли можна надати щорічну додаткову відпустку за двома підставами?
 • Особливості надання щорічних відпусток сумісникам

Як бути, якщо відпустка більшої тривалості передбачена на роботі за сумісництвом?
Чи має право працівник, який працює за сумісництвом на додаткову відпустку за ненормований робочий день?
Чи має право працівник на додаткову відпустку за ненормований робочий день, якщо він одночасно працює на умовах внутрішнього сумісництва?

 • Щорічні відпустки за попередні роки: правила і порядок використання

Правила використання відпусток за попередні роки
Чи можна під час дії воєнного стану надавати працівникам невикористані дні щорічних відпусток за попередні роки?

 • Порядок надання відпустки з подальшим звільненням
 • Документальне оформлення відпустки з подальшим звільненням
 • Підстави та умови перенесення та продовження щорічних відпусток

Законодавчі підстави для перенесення або продовження відпустки
Перенесення відпустки на вимогу працівника
Перенесення відпустки з ініціативи роботодавця

 • Правила поділу щорічних відпусток на частини

Чи можна ділити щорічні додаткові відпустки?
Чи можна ділити відпустку у період воєнного стану?

 • Алгоритм відкликання працівника зі щорічної відпустки
 • Як здійснювати облік відпусток?

 

РОЗДІЛ 5. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНІ ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

 • Компенсація за невикористані  щорічні відпустки при звільненні

Практичні кейси
Кейс 1. Як визначити кількість днів щорічної основної відпустки, за які потрібно виплатити працівникові грошову компенсацію при звільненні?
Кейс 2. Вплив змін у розрахунку компенсації за невикористані дні відпустки на оформлення наказів про звільнення з 01 січні 2024 року.
Кейс 3. Чи виплачувати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки працівникам, які підлягають звільненню за переведенням?

 • Кому виплатити компенсацію за невикористану відпустку померлого працівника?
 • Компенсація за невикористану щорічну відпустку без звільнення
 • Заміна частини щорічної відпустки грошовою компенсацією
 • Виплата компенсації за невикористані дні відпустки працівникам, призваним чи прийнятим на  військову службу

 

Додатки:

✔ Додаток 1. Зразок переліку професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці
✔ Додаток 2. Зразок переліку посад і професій працівників, яким установлюється ненормований робочий день та надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці
✔ Додаток 3. Зразок графіка відпусток
✔ Додаток 4. Зразок наказу про підготовку графіка відпусток
✔ Додаток 5. Зразок опитувального листа погодження періоду щорічної основної відпустки
✔ Додаток 6. Зразок внесення зміни до графіка відпусток
✔ Додаток 7. Зразок наказу про внесення змін до графіка відпусток
✔ Додаток 8. Зразок повідомлення про початок відпустки
✔ Додаток 9. Зразок наказу про надання щорічної основної відпустки за типовою формою № П-3
✔ Додаток 10. Зразок наказу про надання щорічної основної відпустки в довільній формі
✔ Додаток 11. Зразок наказу про надання щорічної додаткової відпустки в довільній формі
✔ Додаток 12. Зразок заяви про надання відпустки з подальшим звільненням
✔ Додаток 13. Зразок наказу про продовження щорічної основної відпустки
✔ Додаток 14. Зразок наказу про перенесення невикористаної частини щорічної основної відпустки
✔ Додаток 15. Зразок заяви працівника про поділ щорічної основної відпустки на частини
✔ Додаток 16. Зразок наказу про надання частини відпустки за заявою працівника
✔ Додаток 17. Зразок службової записки про відкликання працівника із щорічної основної відпустки
✔ Додаток 18. Зразок наказу про відкликання працівника із щорічної основної відпустки
✔ Додаток 19. Зразок запису про відкликання з щорічної відпустки до особової картки форми
✔ Додаток 20. Зразок запису про надання частини невикористаної відпустки до особової картки форми
✔ Додаток 21. Зразок заповнення Журналу обліку щорічних і додаткових відпусток працівників
✔ Додаток 22. Зразок заповнення особової картки працівника
✔ Додаток 23. Зразок наказу про звільнення за власним бажанням
✔ Додаток 24. Зразок заяви про виплату грошової компенсації за частину щорічної відпустки
✔ Додаток 25. Зразок наказу про виплату грошової компенсації за частину щорічної відпустки
✔ Додаток 26. Зразок внесення відомостей про виплату компенсації за відпустку до особової картки працівника форми № П-2
✔ Додаток 27. Зразок внесення відомостей про виплату компенсації за дні відпустки до графіка відпусток
✔ Додаток 28. Зразок заяви про виплату грошової компенсації у зв’язку з призовом на військову службу
✔ Додаток 29. Зразок наказу про виплату грошової компенсації у зв’язку з призовом на військову службу

Доставка

1. Друковані періодичні видання
відправляються замовнику одразу після виходу з друку

• Укрпошта
Простим листом. Доставка здійснюється за рахунок видавництва незалежно від обсягу замовлення за адресою замовника в межах України. Строки доставки залежать від регіону України. В середньому від 7 до 10 днів.
Рекомендованою бандероллю. Доставка здійснюється за рахунок отримувача. Дає можливість відслідковувати місцезнаходження відправлення.

• Нова пошта
Доставка здійснюється на вказане у замовленні відділення в межах України за рахунок отримувача, згідно з тарифами Нової пошти.

• Кур’єром
Здійснюється у межах м. Києва в обумовлений час. Вартість послуги — 60,00 грн. за рахунок отримувача.

2. Електронні видання
направляються замовнику впродовж 3-х днів з моменту оплати

• Доставка доступів до ЖИВИХ ЖУРНАЛІВ
Доступи у вигляді логіна і пароля відправляються на електронну скриньку замовника.

• Доставка PDF версій видань
Видання відправляється на електронну скриньку замовника

З питань доставки звертайтесь за телефоном 0 (800) 219 977
Наші менеджери нададуть Вам вичерпну консультацію!

Контакти

Відділ продажу:

0 (800) 219-977
(044) 568-51-38
(044) 568-51-39
(067) 317-58-86  

Графік роботи:
ПН-ПТ з 9:00 до 18:00

E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Відділ реклами: dd@mediapro.ua

Поштова адреса:
Україна, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11, корпус «А», а/с 185, 02002

10 відгуки(ів) на Щорічні відпустки: планування і надання. Спецвипуск № 4, 2023

 1. Добренко Денис

  Начальник юридичного відділу (місто Одеса)

  Останнє, що придбав, був спецвипуск «Щорічні відпустки: планування і надання».
  Знаю журнал «КАДРОВИК.UA» дуже давно, вже й не пам’ятаю, як про нього дізнався.
  Якість, конкретність, дуже близько до правди!
  Мені комфортно співпрацювати з вами.
  Буду рекомендувати колегам.

 2. Чичка Інна Іванівна

  Інспектор з кадрів у Центрі надання соціальних послуг (Кобеляки, Полтавська область)

  Придбала спецвипуск «Щорічні відпустки: планування і надання», побачила в соцмережах.

  Корисно, цікавий підхід, професіоналізм. Завжди чекаю з нетерпінням на новини.
  Хочеться рекомендувати колегам.

 3. Солошенко Наталія Анатоліївна

  Начальник відділу управління персоналом у Господарському суді Миколаївської області (м. Миколаїв)

  Користуюся спецвипуском «Щорічні відпустки: планування і надання» як посібником. Дізналася із соціальних мереж.
  Обґрунтованість, всебічність, увага до деталей.
  Враження дуже гарні, всі поради та відповіді мають законодавче підґрунтя, проблема розглядається з усіма можливими варіантами.
  Рекомендую.

  • Менеджер проєкту “КАДРОВИК.UA”

   Дякуємо за ваш відгук, пані Наталія.
   Інші професійні видання ви можете знайти за посиланням.

 4. Музика Майя Іванівна

  Начальник відділу кадрів

  Придбала кілька видань:
  1. Посібник «Оптимізація трудових відносин у період воєнного стану: ТОП-55 відповідей».
  2. Добірка «Мобілізований працівник: алгоритм дій для кадровика. Оновлене видання».
  3. Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку.
  4. Спецвипуск № 4, 2023 «Щорічні відпустки: планування і надання».

  Колись давно натрапила на вас через пошук в інтернеті. З того часу постійно читаю.

  Хочеться відзначити надшвидке реагування на зміни в законодавстві. Доступне, зрозуміле, неодноразове роз’яснення кожної теми, питання, ситуації. Надзвичайно терпляче відношення до передплатників і читачів.

  На посаді працюю 20 років. Читаю вас давно. Без «КАДРОВИКА.Ua» уже обходитися не можу. В різних складних питаннях завжди звертаюся до вас (Viber, Facebook чи сайт). Люблю і дуже ціную ваші професійні консультації, «кадрову каву», «кадродокументи», «кадроланч», «1000500-е запитання» тощо.
  В моїй роботі ви мені дуже допомагаєте. Дякую і бажаю всьому колективу ще довгих років нас навчати, бути з нами разом під мирним небом України.

  Всім рекомендую.

  • Менеджер проєкту “КАДРОВИК.UA”

   Дякуємо за відгук, пані Майя.
   Ми дуже цінуємо наших постійних клієнтів, а чути від вас, що ми допомагаємо в роботі – це найвища похвала для нас!
   Сподіваємось, що наша співпраця ще довго буде радувати і вас, і нас :)

 5. Бехтір Юлія Миколаївна

  Менеджер у компанії «Укрзалізниця» (місто Полтава)

  Придбала спецвипуск № 4, 2023 «Щорічні відпустки: планування і надання». Дізналася про видання із соцмереж.
  Всі ваші роботи супер. Матеріали про щорічні відпустки стали настільною книжкою, детально, зі зразкам, корисно. Дякую. Постійно буду співпрацювати з вами.
  Буду рекомендувати колегам.

  • Менеджер проєкту “КАДРОВИК.UA”

   Дякуємо за відгук, пані Юлія.
   Ми намагаємось бути корисними, адже це надважливо в нашій професії.
   До речі, інші спецвипуски ви можете знайти за посиланням.

 6. Вівсяна Тетяна Юріївна

  Інспектор з кадрів у державній установі (м. Вінниця)

  Замовила спецвипуск № 4, 2023 «Щорічні відпустки: планування і надання». Дізналася з пошукової системи.

  Дякую за професійність, доступні роз’яснення, відданість своїй професії. Ви супер! Підписана на вашу сторінку у Facebook. Постійно переглядаю публікації. Успіхів вам, гідної заробітної плати за вашу працю та допомогу усім кадровикам України.

  Буду рекомендувати колегам.

  • Менеджер проєкту “КАДРОВИК.UA”

   Дякуємо за відгук, пані Тетяна.
   Ух, побажали, так побажали :)
   Після таких відгуків хочеться працювати ще більше, ще якісніше, ще швидше!

 7. Онищук Наталя Володимирівна

  Інспектор з кадрів у військовій частині (місто Вакуленчук)

  Придбала спецвипуски «Військовий облік: методика ведення» і «Щорічні відпустки: планування і надання».
  Дізналася про вас із соціальної мережі.
  Мені подобається, що у вас тісна комунікація з клієнтом. А ще дуже зручно користуватися вашими таблицями-шпаргалками. Завжди головні зміни та новини я дізнаюся саме від вас!
  Оскільки я інспектор з кадрів без освіти, то ваша робота для мене безцінна! Я вчуся та «росту» на ваших публікаціях. Можу довести свою думку та бачення до керівника. З нетерпінням чекаю нові публікації та прямі ефіри від вас. А ще хочу відмітити улюблену рубрику запитання-відповіді!
  Регулярно зазираю до придбаних у вас видань про військовий облік та щорічні відпустки. Дякую вам за вашу роботу та допомогу!
  Постійно рекомендую колегам.

  • Менеджер проєкту “КАДРОВИК.UA”

   Дякуємо, пані Наталя за відгук.
   Ми працюємо, щоб бути корисними для вас та вашої роботи.

 8. Швиднюк А. О.

  Начальник відділу роботи з персоналом та керівник кадрами у Комітеті з фізичного виховання та спорту МОН (місто Київ)

  Придбала спецвипуск № 4, 2023 «Щорічні відпустки: планування і надання».
  Користуюся вашими виданнями вже майже 10 років. Завжди актуальна інформація, доступно, професійний підхід.
  Раджу всім.

  • Менеджер проєкту “КАДРОВИК.UA”

   Дякуємо за відгук!
   Ого, 10 років. Це половина терміну існування нашого журналу :)
   Сподіваємось, що і надалі будемо відповідати вашим професійним вимогам.

 9. Оксана Василівна

  Начальник відділу кадрів, компанія «КНП», місто Бершадь.

  Придбала спецвипуск № 4, 2023 «Щорічні відпустки: планування і надання» і оформила передплату на журнал «КАДРОВИК.UA». Дізналася про видання із соцмереж.

  Варто відзначити швидкі та доступні роз’яснення до різних змін в законодавстві. Задоволена журналом, підкреслила для себе нові зміни в законодавстві та деякі нюанси.

  Буду вас рекомендувати.

  • Менеджер проєкту “КАДРОВИК.UA”

   Дякуємо, пані Оксана, за відгук!
   Приємно отримувати зворотний зв’язок стосовно нашої праці.

 10. Костишин Галина Мирославівна

  Директор гімназії у місті Космач

  Придбала спецвипуск № 4, 2023 від журналу «КАДРОВИК.UA» — «Щорічні відпустки: планування і надання». Дізналася про видання від колег.
  Дякую за актуальність, чіткість, доступність.
  Матеріал викладений професійно та зручно поданий для роботи. Часто користуємося цим виданням. Дякуємо за вашу роботу.
  Рекомендую колегам.

  • Менеджер проєкту “КАДРОВИК.UA”

   Дякуємо за відгук, пані Галина.
   Ми особливо радіємо, коли наші клієнти дійсно цінують нашу працю :)

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

− 4 = 1

Вам також може сподобатися…