Передплати журнал

У державних органах впровадять систему наставництва


Наказом від 25 жовтня 2013 року № 189 Національне агентство України з питань державної служби затвержило Методичні рекомендації щодо впровадження у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті системи наставництва державних службовців.

Наставництво може бути встановлено тривалістю до 3 місяців залежно від складності передбачених за посадою обов’язків та рівня професійної компетентності новопризначеного державного службовця і може проходити одночасно з випробувальним терміном.

Наставництво у державному органі може застосовуватись до:

  • особи, призначеної на державну службу вперше;
  • державних службовців, призначених на інші посади державної служби.

Для організації адаптації новопризначених державних службовців у державному органі службі персоналу рекомендується розробити програму адаптації новопризначеного державного службовця. Для покращення процесу адаптації до робочого процесу, а також для надання консультацій, порад та роз’яснень новопризначеному державному службовцю з питань, пов’язаних з виконанням його посадових обов’язків, надання йому допомоги у розвитку і вдосконаленні власних умінь і навичок та для забезпечення входження в колектив, як рівноправного його члена, за новопризначеним державним службовцем може закріплюватися наставник з числа досвідчених, авторитетних та висококваліфікованих працівників державного органу.

Службі персоналу рекомендується щороку, як правило, не пізніше 5 січня подавати у вигляді службової записки на ім’я керівника державної служби у державному органі кандидатури наставників, за попереднім погодженням із керівниками структурних підрозділів та відповідними державними службовцями. Кандидатура наставника затверджується наказом керівника державної служби у державному органі.

Наставник обирається з числа досвідчених та висококваліфікованих працівників державного органу, які, як правило, мають відповідати таким вимогам до рівня професійної компетентності:

  • не молодше 30-річного віку;
  • мають повну вищу освіту та досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше двох років;
  • володіють глибокими професійними знаннями, уміннями і навичками;
  • мають високі професійні, морально-етичні та особистісні якості, необхідні для наставництва;
  • володіють організаторськими та педагогічними здібностями;
  • здатні на належному рівні здійснювати контроль за виконанням поставлених завдань;
  • користуються авторитетом і повагою у колективі.

 

Наставництво — навчання на робочому місці, яке спрямоване на довгострокове оволодіння і розвиток необхідних для виконання посадових обов’язків професійних знань, умінь і навичок, а також особистих якостей новопризначених державних службовців, і здійснюється у формі консультацій, порад та роз’яснень, які надає закріплений за цією особою наставник