Реєструйся

Затверджено порядок атестації складу кримінально-виконавчої служби


Мінюст наказом № 2543/5 від 2 грудня 2013 року затвердив Порядок проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Атестація осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України проводиться з метою підвищення ефективності їх службової діяльності, поліпшення добору, розстановки і виховання кадрів, стимулювання підвищення кваліфікації, ініціативності, творчої активності та відповідальності за доручену справу.

Атестацію осіб рядового і начальницького складу забезпечує посадова особа начальницького складу, яка має право віддавати накази та розпорядження, застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про це перед старшим прямим начальником на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принциповості, гласності та об’єктивності в оцінці їх оперативно-службової діяльності.

Відповідно до Порядку атестація осіб рядового і начальницького складу проводиться:

  • на кожній із займаних посад — через 4 роки;
  • при призначенні на вищу посаду;
  • при переміщенні на нижчу посаду;
  • при звільненні з Державної кримінально-виконавчої служби України (крім випадків звільнення за віком, через хворобу, через обмежений стан здоров’я).

Не підлягають атестації особи рядового і начальницького складу жіночої статі під час перебування у відпустках у зв’язку з пологами та доглядом за дитиною, а також чоловічої статі, яким надана відпустка у зв’язку з доглядом за дитиною. Такі особи рядового і начальницького складу підлягають атестації не раніше ніж через рік після їх виходу на службу.

На підставі всебічного розгляду показників служби, професійної компетентності особи рядового чи начальницького складу і її ділових та особистих якостей комісія шляхом відкритого голосування приймає одне з таких рішень:

  • займаній посаді відповідає;
  • займаній посаді не відповідає;
  • гідний присвоєння першого спеціального звання (із зазначенням, якого спеціального звання) середнього начальницького складу (для випускників вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС).

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.