УМОВИ ДОПУСКУ ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ


Зварник – це особа, яка виконує зварювання металів. Між тим, допуск до виконання робіт по зварюванню об’єктів та обладнання під час виготовлення, монтажу, експлуатації, ремонту та реконструкції об’єктів підвищеної небезпеки мають не усі зварники.

І це не дивно, бо об’єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

За кожним видом робіт згідно з вимогами щодо якості зварних з’єднань необхідні певні теоретичні знання і практичні навички з конкретних способів зварювання і визначеного виду робіт із використанням стандартних зразків, проведення їх випробовування.

Звідси у суб’єкта господарювання, що здійснює зварювальні роботи при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об’єктів та обладнання об’єктів підвищеної небезпеки, встає необхідність проведення атестації зварників. Сутність зазначеної атестації полягає у визначенні кваліфікації зварника і встановлення допуску до виконання конкретного виду зварювальних робіт.

Атестація зварників здійснюється атестаційними комісіями, які створюються на підприємствах, у професійних навчальних закладах, спеціалізованих організаціях та установах, що мають кваліфікованих спеціалістів по зварюванню, а також необхідну для підготовки і проведення перевірок зварників навчально-випробувальну базу.

При перевірці теоретичних знань зварники складають екзамен атестаційній комісії.

При перевірці практичних навичок зварники виконують контрольні зварні з’єднання.

Звертаємо увагу: атестація проводиться окремо для кожного способу зварювання. Зміна способу зварювання вимагає проведення нової атестації. Якщо контрольне з’єднання виконується двома способами зварювання, то зварник допускається як до зварювання окремо кожним із застосовуваних способів в діапазонах товщин залежно від товщини завареної кожним способом, так і до комбінованого зварювання.

Результати перевірки теоретичних знань і практичних випробовувань зварників атестаційна комісія в 10-денний термін оформляє протоколом. Зварникам, які склали теоретичні екзамени і пройшли практичні випробовування, рішенням атестаційної комісії видається посвідчення, яке дійсне протягом двох років. Водночас, зварники, які не здали теоретичні або практичні випробовування, не атестуються. Вони допускаються до нової перевірки після додаткового навчання не раніше, як через один місяць.

Допуск атестованих зварників до зварювання конкретних виробів проводиться в порядку, встановленому на підприємстві, де виконуються зварювальні роботи. При цьому обов’язково:

  • зварник допускається до зварювання виробів із розмірами і швами, вказаними в його посвідченні.
  • зварник, який вперше приступає до зварювання на даному об’єкті, мусить попередньо зварити допускні зварні з’єднання.

Джерело: mk.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


«Декретна» допомога жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Кожна працевлаштована жінка має право на отримання від Фонду соціального страхування України (далі — ФССУ) допомоги по вагітності та пологах ...
Безпека під час експлуатації котелень: яких правил необхідно дотримуватися
Перед початком опалювального періоду й під час його проходження для забезпечення безпечної експлуатації опалювального обладнання необхідно дотримуватися правил з охорони ...
Безпечність роботи під напругою для запобігання травматизму: які вимоги
Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію та обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен: призначити ...