Умови оплати праці деяким держслужбовцям відкоригували


Починаючи із 15 лютого 2020 року діють зміни до постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15, яка встановлює умови оплати праці працівників державних органів, зокрема, держслужбовців. Проте застосовують їх із 1 січня 2020 року.

Посадові оклади для держслужбовців, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів НПА та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та держслужбовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, визначають виключно в межах фондів зарплати, затверджених у кошторисах.

Цим ж спеціалістам у Секретаріаті КМУ, Апараті РНБО, посадові оклади визначають відповідно до схеми, але з коефіцієнтом 1,3, а в Апараті ВРУ, Офісі Президента України, Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини — з коефіцієнтом 1,45.

Джерело: постанова КМУ від 12 лютого 2020 року № 70.

Нагадаємо, що із 1 січня 2020 року застосовують нову схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році.

Матеріали до теми


Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров’я: порядок її виплати
Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, ...