Упорядкування структури й умов оплати праці працівників апарату органів влади

Дата публікації: 10.09.2019

Постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 року № 268 (далі — Постанова № 268) визначено умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування.

Пунктом 2 Постанови № 268 надано право керівнику міської ради, у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу — до 50 % посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 % посадового окладу відсутнього працівника.

Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, відпусткою, виконанням громадських обов’язків тощо, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). Працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх основних обов’язків у межах встановленої графіком роботи тривалості робочого дня.

Іншого Постановою № 268 не передбачено.

Такі пояснення дає Директорат норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України.