Передплати журнал

Які квоти діють для осіб передпенсійного віку при працевлаштуванні на роботу


З 1 січня 2018 року Законом України «Про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII доповнено частину 2 статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (далі — Закон № 5067), згідно з якою підприємства зобов’язані працевлаштовувати осіб передпенсійного віку. При цьому пунктом 2 статті 5З Закону № 5067 передбачено, що у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону № 5067, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Так, на підприємства, установи та організації, у яких штатна чисельність становить від 8 до 20 осіб, поширюється вимога про виконання квоти, визначеної абзацом другим частини 2 статті 14 Закону № 5067, відповідно до якої підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб установлюється квота в розмірі не менше ніж одна особа у середньообліковій чисельності штатних працівників, якій до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058) залишилося 10 і менше років.

Вимога щодо встановлення квоти у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік поширюється на підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб (абзац перший частини 2 статті 14 Закону № 5067).

Передусім це стосується 50-річних та старших людей, яким до виходу на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років.

Таким чином, якщо на підприємстві штатна чисельність від 8–20 працівників, то один із цих працівників має бути старше за 50 років.

Для підприємств із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота 5 % на працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Підприємства, де чисельність працівників менше 8 осіб, не зобов’язані брати на роботу людей передпенсійного віку.

Слід зазначити, що абзацом 5 статті 50 Закону № 5067 передбачено, що заборонено висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, зокрема і вікові обмеження, в оголошеннях (рекламі) про роботу та під час проведення добору працівників, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя.