...
Реєструйся

Урядом створено Національне агентство кваліфікацій


Основні завдання Національного агентства кваліфікацій (далі — НАК):

  • гармонізувати українську і європейську системи рівнів кваліфікацій;
  • орієнтувати систему освіти на потреби ринку праці;
  • визнавати результати неформального й інформального навчання тощо.

Відповідну постанову ухвалено 5 грудня 2018 року під час урядового засідання. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що в Україні не було єдиної інституції, яка б реалізувала державну політику в сфері кваліфікацій, ця робота була розпорошена між різними відомствами і соціальними партнерами.

НАК займатиметься не тільки формальним, але і неформальним та інформальним навчанням. Наприклад, це освіта дорослих, а також кваліфікації, отримані за кордоном.

Буде створено механізм для визнання такого навчання або кваліфікацій. Також єдина система кваліфікацій надасть змогу спростити процес визнання української освіти в ЄС та інших країнах, що є важливим кроком до інтеграції нашого освітнього простору в європейське.

Саме створення і забезпечення роботи НАК буде одним з основних її завдань.
Члени НАК призначатимуться на 3 роки з можливістю працювати 2 терміни.
Щоб стати членом НАК, потрібно володіти державною мовою, мати вищу освіту не нижче магістра (спеціаліста), працювати за профілем не менше 5 років.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації