Реєструйся

Верховний Суд розглянув зразкову справу щодо зменшення відсоткового розміру пенсії особи, звільненої з військової служби, при здійсненні перерахунку пенсії


Житомирський окружний адміністративний суд звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з поданням про розгляд як зразкової адміністративної справи за позовом особи до Головного управління Пенсійного фонду України про визнання протиправними дій щодо зменшення основного розміру призначеної пенсії з 83% до 70% сум грошового забезпечення починаючи з 1 січня 2018 року та зобов’язання відповідача здійснити перерахунок та виплату призначеної пенсії в основному розмірі 83% сум грошового забезпечення починаючи з 1 січня 2018 року відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ, постанови Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30 серпня 2017 року № 704, з урахуванням проведених виплат.

Відповідач вважав, що немає підстав для здійснення перерахунку пенсії, виходячи з 83% грошового забезпечення, а пенсія позивачу виплачується згідно з вимогами чинного законодавства. Свою позицію ГУ ПФУ мотивувало тим, що стаття 13 Закону № 2262-ХІІ визначає, що максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення. Тому перерахунок пенсії здійснено за чинною на час перерахунку пенсії редакцією Закону № 2262-ХІІ, тобто у розмірі 70% грошового забезпечення.

Розглянувши справу, КАС ВС дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову. Суд зазначив, що стаття 13 Закону № 2262-ХІІ регулює порядок призначення пенсій, а стаття 63 визначає підстави, умови і порядок їх перерахунку. Зміни до статті 63 Закону № 2262-ХІІ ні Законом № 3668-VI, ні Законом № 1166-VII у частині підстав, умов, розміру або порядку перерахунку пенсій не вносилися. Постанова КМУ № 45 і Постанова КМУ № 103 також не містять жодних положень про зміну відсоткового значення розміру призначених пенсій при їх перерахунку.

ВС вказав у рішенні, що системний аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що внесені Законом № 3668-VІ та Законом № 1166-VII зміни до статті 13 Закону № 2262-ХІІ щодо розміру пенсії у відсотках стосуються порядку призначення пенсії за вислугу років військовослужбовцям та особам, які мають право на пенсію за цим Законом у разі реалізації ними права на пенсійне забезпечення, а не перерахунку вже призначеної пенсії. Процедури призначення та перерахунку пенсії є різними за змістом і механізмом їх проведення. Нормами, які визначають механізм здійснення перерахунку пенсії за вислугу років є норми статті 63 Закону № 2262-ХІІ, яка змін у зв’язку з прийняттям Закону № 3668-VІ та Закону № 1166-VII не зазнала.

Враховуючи наведене, ВС дійшов висновку, що при перерахунку пенсії позивача з 1 січня 2018 року відповідно до статті 63 Закону № 2262-ХІІ на підставі Постанови КМУ № 103 відсутні підстави для застосування механізму нового обчислення пенсії із застосуванням норм частини другої статті 13 Закону № 2262-ХІІ, яка застосовується саме при призначенні пенсії. При перерахунку пенсії змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, яке обчислювалося при її призначенні відповідно до наявної у позивача вислуги років, є незмінним.

У рішенні також визначено обставини зразкової справи, які обумовлюють типове застосування норм матеріального права.

Зазначимо, що рішення Верховного Суду у зразковій справі може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Ведення уроків чи гуртків директором не є сумісництвом: роз’яснення МОН
Чи дозволене виконання викладацької чи гурткової роботи керівним та іншим працівникам закладів освіти у цьому ж закладі освіти в межах ...
Дещо про обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності: роз’яснення ПФУ
Ситуація Чи виключаються із розрахункового періоду, за який визначається середньоденна заробітна плата працівника для обчислення йому допомоги по тимчасовій непрацездатності, ...
Роз’яснення Держпраці щодо спрощеного режиму регулювання трудових відносин
Особливості застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин визначені статтею 495 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Кому доречно ...
Скасовано механізм перенесення невикористаних днів відпустки в разі зміни місця роботи
Східне міжрегіональне управління продовжує надавати працівникам та роботодавцям консультації та рекомендації з питань законодавства про працю під час дії в ...