Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Дата публікації: 21.07.2021

Відповідно до статті 77-1 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

Саме Кабінет Міністрів України встановлює тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях.

Відповідно до статті 16-1 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

Порядок оплати відпусток визначено вимогами статті 21 Закону № 504, тобто заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв’язку з усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи та компенсації за невикористані відпустки, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях» від 1 червня 2011 року № 565 (далі — Порядок № 565) відпустки надаються на підставі заяви працівника та листа — виклику на відповідні спортивні змагання, який готується Міністерством молоді та спорту України.

Для отримання відпустки для підготовки та участі в змаганнях працівнику необхідно надати до відділу персоналу підприємства заяву про надання відпустки, долучити лист-виклик із зазначенням прізвищ учасників, які залучаються для участі в змаганнях лист Міністерства молоді та спорту України, який організовує змагання.

Такі відпустки надаються тривалістю не більш як 40 календарних днів на рік. Тривалість відпустки включає час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення.

Тривалість відпустки зазначається в листі-виклику на відповідні спортивні змагання. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в даному листі-виклику.

На час перебування у відпустках за працівниками зберігається місце роботи, посада. В листі Міністерства соціальної політики України від 13 вересня 2011 року № 763/13/84-11 зазначається, як здійснювати оплату відпусток для участі в змаганнях. Пунктом 7 вищеназваного Порядку № 565 визначено, що оплата цих відпусток здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, призначених на оплату праці, або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. За умови виконання усіх зазначених вимог роботодавець зобов’язаний надати відпустку працівнику для підготовки та участі в змаганнях.