...
Реєструйся

Відпустка в умовах спрощеного регулювання трудових відносин


Управління інспекційної діяльності роз’яснило, що працівники в умовах спрощеного регулювання трудових відносин мають право на відпустки. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності.

Умови спрощеного режиму передбачають надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати відповідно до порядку та умов, визначених законом. Зокрема, це стосується статей 79, 84 та 115 Кодексу законів про працю України.

За цим режимом працівники можуть поділити щорічну відпустку на частини будь-якої тривалості або отримати її повністю. Також за сімейними обставинами або іншими причинами працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін більший за 15 календарних днів на рік, якщо така умова передбачена у трудовому договорі.

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується до початку самої відпустки, якщо інше не визначено у трудовому або колективному договорі.

Всі інші види відпусток, передбачені законодавством, також надаються відповідно до встановлених нормативів.

Джерело: Судово-юридична газета

Травнева акція

Матеріали до теми


Підприємство простоює: чи зарахується цей період до стажу для надання щорічної додаткової відпустки працівникові?
Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки, — пояснює інспекція Держпраці. ...
Працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці: чи має оплачуватись листок непрацездатності?
Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток ...