Відпустка за свій рахунок після декрету: як розрахувати лікарняні


Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески. Таким періодом є останні шість календарних місяців (з 1 до 1 числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок, нагадує Мінсоцполітики у листі № 72/18/99-14.

Місяці розрахункового періоду (з 1 до 1 числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду.

Середньоденна заробітна плата застрахованої особи обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачується єдиний внесок, на кількість календарних днів за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих із зазначених вище поважних причин.

Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної тарифної ставки, встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.