Передплати журнал

Виплати середньої заробітної плати військовослужбовцю, який за контрактом проходить військову службу та перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку


До відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Павлоградському регіоні управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернулася жінка військовослужбовець, яка за контрактом проходить військову службу та наразі знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з проханням надати роз’яснення щодо можливого порушення вимог законодавства про працю, а саме: чому підприємство, за яким зберігається місце роботи, а також займана посада, припинило виплату середньої заробітної плати.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, у яких вони працювали на час призову (вступу) на військову службу.

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України: на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 року № 1975-XII і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII, надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. На період вагітності та пологів зазначений у медичному висновку військовослужбовець-жінка на підставі наказу командира (начальника, керівника) увільняється від виконання службових обов’язків з виплатою допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, яка надається у розмірі 100% грошового забезпечення. За період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років відповідно до чинного законодавства України збереження заробітної плати (грошового забезпечення) не передбачено.

Джерело: за матеріалами  Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області