...
Реєструйся

Встановлено розміри допомоги у разі загибелі чи інвалідності працівника органів рибоохорони


Постановою № 638 від 28 серпня 2013 року Кабінет міністрів України затвердив Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони.

Встановлено, що грошова допомога виплачується у разі:

1) загибелі (смерті) працівника органів рибоохорони у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків – членам його сім’ї, а в разі її відсутності – його батькам – у розмірі десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку він займав;

2) інвалідності, яка настала в період роботи в зазначених органах або не пізніше ніж через три місяці після звільнення з роботи в органах рибоохорони чи після закінчення такого строку внаслідок захворювання або нещасного випадку, що сталися:

під час виконання службових обов’язків, у розмірі:

  • п’ятирічної заробітної плати – інвалідам I групи;
  • чотирирічної заробітної плати – інвалідам II групи;
  • трирічної заробітної плати – інвалідам III групи;

у період роботи в органах рибоохорони, – у відсотках до відповідного розміру заробітної плати, встановлених відповідно до ступеня втрати працездатності, що визначається медико-соціальною експертною комісією;

3) поранення (контузії, травми або каліцтва), що сталося:

  • під час виконання службових обов’язків, – у розмірі річної заробітної плати;
  • у період роботи в органах рибоохорони, – у відсотках до розміру річної заробітної плати, встановлених відповідно до ступеня втрати працездатності, що визначається медико-соціальною експертною комісією.

У разі виникнення у працівника органів рибоохорони або членів його сім’ї права на отримання грошової допомоги в розмірі, більшому за раніше виплачену суму, виплата здійснюється за вирахуванням такої суми.

Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування Держрибагентством відповідних сум на рахунок, відкритий заявником у банку, або через відділення поштового зв’язку. Грошова допомога виплачується не пізніше трьох місяців з дня прийняття відповідного рішення. Заявник може пред’явити Держрибагентству вимоги щодо виплати грошової допомоги протягом трьох років з дня настання події, що дає право на отримання такої допомоги.