Як оформити реабілітаційне лікування: поетапні дії


Зі статті ви дізнаєтеся: хто інформує Фонд про потребу застрахованої особи в реабілітаційному лікуванні, які документи має подати така особа для оформлення заяви про забезпечення реабілітаційним лікуванням, який орган здійснює контроль за повнотою та якістю надання санаторно-курортними закладами послуг із реабілітаційного лікування, які 6 етапів треба пройти при оформленні реабілітаційного лікування, які 5 правил має бути додержано при видачі та оформленні листка непрацездатності.

Відповіді на ці та інші запитання будуть опубліковані у статті Олександра Лазоренка, експерта із питань страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, в журналі «Довідник кадровика. КАДРОВИК. UA» № 7, 2018.

Також сподіваємося буде корисною інформація щодо деяких особливостей заповнення листка непрацездатності працівника, що перебуває на реабілітаційному лікуванні (наводиться нижче).

Деякі особливості оформлення ЛН:

1) лицьовий бік бланка ЛН заповнює лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою. Записи в ЛН робляться розбірливим почерком, без виправлень, синім, фіолетовим або чорним чорнилом (п. 1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532);

2) підкреслюється слово «первинний» або «продовження» із зазначенням номера та серії попереднього ЛН у разі його продовження. Чітко вказуються: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»; дата видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами — назва місяця, цифрою — рік), прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (повністю); число повних років (цифрами); стать підкреслюється; місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю) (п. 3.1 Інструкції № 532);

3) у графі «Причина непрацездатності:» слід обов’язково підкреслити відповідну причину звільнення від роботи (п. 3.3 Інструкції № 532);

4) у графі «Режим:» обов’язково вказати режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо (п. 3.4 Інструкції № 532);

5) особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видається за підписом головного лікаря, що засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Запис здійснюється у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» із обов’язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стаціонарного хворого (п. 3.8 Інструкції № 532);

6) у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» дата видачі ЛН (число, місяць, рік) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику «До якого числа включно» дата продовження ЛН (число і місяць) позначається літерами; у четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря» продовження або закриття ЛН підтверджується підписом і печаткою лікаря. Продовження ЛН здійснюється з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови ЛКК, що засвідчується їхніми підписами (п. 3.12 Інструкції № 532);

7) у графі «Стати до роботи» вказуються словами число і місяць, коли працівник має стати до роботи; посада, прізвище лікаря, що засвідчується його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». У разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти» та зазначається номер нового ЛН (п. 3.13 Інструкції № 532);

8) у разі помилок у тексті робиться виправлення тексту, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». На бланку ЛН дозволяється не більше двох виправлень (п. 4.5 Інструкції № 532).

Олександр Лазоренко, експерт із питань страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA»

Придбати видання Архів журналу

Матеріали до теми


Законопроєкт № 7251 готують до другого читання
Народні депутати проголосували за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання проєкт Закону про внесення змін до деяких законів ...
Оформлення лікарняних для переселенців за кордоном: спрощення процедури
МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності: захворювання або травма ...