Як оформити відпустку для догляду за дитиною віком до шести років?


Відпустка для догляду за дитиною до 6-ти років — це чудовий спосіб одночасно і займатися вихованням дитини, і не переривати трудового стажу. Проте отримання даної відпустки потребує належного документального оформлення.

Розглянемо особливості та підстави отримання такої відпустки, а також які документи слід надати роботодавцю для цього.

Відповідно до ст. 179 КЗпП у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Така відпустка для догляду за дитиною може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

За бажанням жінки або вищезгаданих осіб, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Відповідно до ст. 181 КЗпП відпустка без збереження заробітної плати надається за заявою жінки або осіб, які мають бажання скористатися такою відпусткою, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (ч. 3 та 6 ст. 179 Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Час таких відпусток не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Отже:

  • відпустка для догляду за дитиною віком до 6-ти років є відпусткою без збереження заробітної плати;
  • роботодавець має в обов’язковому порядку надати таку відпустку за заявою жінки (або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179 КЗпП), у випадку якщо дитина потребує домашнього догляду;
  • особа, якій надана така відпустка, може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома — за її бажанням;
  • час перебування у відпустці для догляду за дитиною до 6-ти років зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи, і до стажу роботи за спеціальністю.

Оскільки право на отримання даної відпустки прямо пов’язане із потребуванням дитиною домашнього догляду, це має бути підтверджено відповідним медичним документом.

Таким документом є довідка за формою № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» (затверджена наказом МОЗ від 11.06.2012 р. № 430).

Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді»:

  • форма № 080-1/о надається закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (п. 4);
  • п. 5 форми (захворювання, на яке хворіє дитина) заповнюється на підставі облікової форми № 112/о «Історія розвитку дитини» (є основним медичним документом, що ведеться в дитячих поліклініках, центрах первинної медико-санітарної допомоги, будинках дитини, закладах охорони здоров’я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення) (п. 11);
  • довідку підписують лікуючий лікар, завідуючий відділенням, голова ЛКК закладу охорони здоров’я (п. 14);
  • строк дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців (п. 17).

Таким чином, для отримання відпустки для догляду за дитиною віком до 6-ти років працівник має подати роботодавцю відповідну заяву та довідку за формою № 080-1/о. Зазначена довідка може бути видана медзакладом, де обліковується дитина: дитячими поліклініками, центрами первинної медико-санітарної допомоги, будинками дитини, закладами охорони здоров’я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення, на основі форми № 112/о «Історія розвитку дитини». Видається така довідка на строк від 6 місяців — з огляду на характер, перебіг захворювання дитини. Відповідно, по закінченні строку, на який була видана довідка, особа, яка бажає й надалі перебувати у відпустці для догляду за дитиною, має отримати нову довідку на новий строк.

ЛІГА:ЗАКОН