...
Реєструйся

Як оплачується праця працівників закладів соцзахисту дітей та установ соцобслуговування?


Посадові оклади заступників керівників установ соцзахисту дітей встановлюються на 5-15% нижче, ніж посадові оклади відповідних керівників

Мінсоцполітики наказом від 18 травня 2015 № 526 затвердив умови оплати праці працівників закладів соцзахисту дітей та закладів соціального обслуговування.

Передбачено, що посадові оклади заступників керівників установ соцзахисту дітей та установ соцобслуговування, заступників керівників структурних підрозділів установ встановлюються на 5-15%, головних бухгалтерів – на 10-30%, помічників керівників – на 30-40% нижче, ніж посадові оклади відповідних керівників, визначені за схемами тарифних розрядів.

Керівники установ соцзахисту дітей та установ соцобслуговування в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право:

1) встановлювати надбавки працівникам:

– у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

– за високі досягнення у праці;

– за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

– за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для 1 працівника в загальній сумі не повинен перевищувати 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) встановлювати доплати працівникам:

– у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

– за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

– за суміщення професій (посад);

– за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ соцзахисту дітей та установ соцобслуговування, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та їх заступникам;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більшій, ніж 1 посадовий оклад (одна ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

4) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

За матеріалами Юрліги