Як правильно обчислити стаж, що дає право на щорічну основну відпустку, працівниці, котра вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?


КАДРОбудні. Середа. Категорії працівників: вагітні, особи з інвалідністю, жінки, молодь

Як правильно обчислити стаж, що дає право на щорічну основну відпустку, працівниці, котра вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Потрібно враховувати, за який робочий рік надається щорічна відпустка. Період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується.

Обчислюючи стаж, який дає право на щорічну основну відпустку, слід враховувати, що така відпустка надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня (дати) укладення трудового договору (частина перша ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР; далі — Закон № 504). Отже, дата виходу на роботу після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не може бути датою початку нового періоду, за який надаватиметься щорічна відпустка.

Періоди, що зараховуються до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, визначені в частині першій статті 9 Закону № 504. Так, згідно з пунктом 3 частини першої цієї статті до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Матеріали до теми


Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...