Реєструйся

Як проводиться експертиза цінності документів у поточному діловодстві?


Експертиза цінності документів у діловодстві проводиться щороку в структурних підрозділах підприємства безпосередньо особами, відповідальними за організацію діловодства в цих підрозділах, разом з ЕК під методичним керівництвом служби діловодства та архіву підприємства(особи, відповідальної за архів).

Організаційну та методичну допомогу у проведенні експертизи цінності надає ЕПК державного архіву (ЕК архівного відділу міської ради чи райдержадміністрації).

Групи справ, які вирізняють під час проведення експертизи цінності документів у діловодстві:

1. Постійного зберігання.
2. Тривалого (понад 10 років) зберігання.
3. Тимчасового зберігання (до 10 років включно).
4. Ті, що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання.

Відбір зазначених груп справ здійснюється на підставі номенклатури справ підприємства, а також типового та відомчих (галузевих) переліків документів (за їх наявності)зі строками зберігання шляхом перегляду кожного аркуша справи.

Одночасно перевіряють :

 • якість і повноту чинної номенклатури справ;
 • правильність визначення строків зберігання справ,передбачених цією номенклатурою;
 • дотримання встановлених правил оформлення документів та формування справ.

Строк зберігання документів обчислюється з 1 січня року, наступного за роком закінчення справи. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених у 2018 році,починається з 1 січня 2019 року.

Справи з позначкою «ЕПК» ,у яких експертизою цінності встановлено наявність документів постійного зберігання,підлягають переформуванню таким чином:документи постійного зберігання, вилучені із зазначених справ, об’єднуються в самостійні справи або приєднуються до інших однорідних справ. Оправлення знову сформованих справ здійснюється тільки після завершення експертизи цінності документів.

Крім того, під час проведення експертизи цінності документів у діловодстві виявляються і підлягають вилученню зі справ постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання:

 • дублетні документи;
 • документи, що не стосуються справи;
 • чернетки;
 • неоформлені копії;
 • металеві скріплення.

За результатами експертизи цінності документів структурні підрозділи готують справи постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання до передавання в архів підприємства, зокрема:

 • належно оформляють справи;
 • складають описи справ структурного підрозділу;
 • на підставі номенклатур справ формують переліки(списки) справ, що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання, з метою включення до акта про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. У разі встановлення в процесі експертизи цінності фактів нестачі документів і справ, що внесені до номенклатури, відповідними структурними підрозділами підприємства здійснюється їх розшук. 

У разі негативного результату розшуку керівник підприємства за поданням служби діловодства або керівника архіву (особи, відповідальної за архів)створює комісію зі службового розслідування, призначає службове розслідування і видає наказ про притягнення до відповідальності осіб, винних у втраті документів або справ . Довідка про причини відсутності документів або справ, підписана членами комісії та керівником відповідного структурного підрозділу, передається до архіву підприємства.

На підставі зазначеної довідки архів складає акт про нестачу справ (документів) у структурних підрозділах,який підписує керівник архіву (особа, відповідальна за архів), візує керівник служби діловодства та затверджує керівник підприємства. 

Інформацію підготувала Олена Замкова, експерт журналу «КАДРОВИК.UA», експерт з питань діловодства й архівної справи.
 

Матеріали до теми


Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці
У СТАТТІ: Як оформити покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт? На ...
У 2024 році продовжаться програми підтримки підприємців, а також для них не будуть підвищені податки: заява прем’єр-міністра
Програми підтримки бізнесу у 2024 році будуть продовжені. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 10 листопада ...
Чи може ФОП, що здійснює роздрібний продаж товарів в магазині, який розташований на території ринку, бути платником ЄП першої групи?
Відповідно до підпункту 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, до першої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи ...