...
Реєструйся

Які документи належать до документів з особового складу?


КАДРОбудні. Вівторок. Робочий час, трудова книжка, інструкції, локальні акти

Які документи належать до документів з особового складу?

Особовий листок з обліку кадрів, особова справа, резюме, заява, автобіографія, характеристика, контракт, скарги, пропозиції, накази з особового складу, особова картка працівника, трудова книжка та ін.

Під діловодством треба розуміти діяльність, яка охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Документи мають правове значення, оскільки є засобом засвідчення та доведення певних фактів. Вони також використовуються як джерела та носії інформації.

Документи з особового складу (персоналу) створюються з приводу прийняття працівників на роботу, переведення на іншу роботу, надання відпусток, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень, звільнення тощо.

До документів з особового складу (персоналу) належать, зокрема:

— особовий листок з обліку кадрів;

— особова справа;

— резюме;

— заява;

— автобіографія;

— характеристика;

— контракт;

— скарги;

— пропозиції;

— накази з особового складу (персоналу);

— особова картка працівника (типова форми № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656);

— трудова книжка.


Корисні посилання

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...
Кейс для кадровика. Як визначити розмір виплат мобілізованим працівникам, якщо роботодавець вирішив зберігати ці виплати
Визначення розміру добровільних виплат мобілізованим працівникам можна здійснювати на основі середньої заробітної плати виходячи з виплат за останні 2 календарні ...
Кейс для кадровика. Оплата надурочних робіт при підсумованому обліку робочого часу
Згідно зі статтею 61 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в окремих виробництвах, цехах тощо та на деяких видах робіт, ...