Яку звітність повинен подавати роботодавець до центру зайнятості


Фонд соціального страхування на випадок безробіття у листі № ДЦ-01-5474/0/6-13 зазначив, що з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон 5067-VI «Про зайнятість населення», відповідно до якого роботодавці зобов’язані подавати до центрів зайнятості таку звітність:

  • інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (абзац другий частини третьої ст. 14 Закону);
  • інформація про попит на робочу силу (вакансії) (абзац другий пункту 4 частини третьої ст. 50 Закону);
  • інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (абзац третій п. 4 частини третьої ст. 50 Закону).

Міністерством соціальної політики України видано наказ № 123 «Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність» (в тому числі наказу Міністерства соціальної політики України № 279 «Про затвердження форми звітності № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників» та інструкції щодо її заповнення»).

З огляду на все вищезазначене, звітність про прийнятих працівників до державної служби зайнятості не подається.

Звітність про розмір заробітної плати та про використання робочого часу працівників подавалася до 1 січня 2013 року роботодавцями, з якими укладено договори про працевлаштування безробітних з наданням дотації відповідно до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних від 10 січня 2001 року № 1, який втратив чинність з 30 квітня 2013 року.