...
Реєструйся

Який розмір вихідної допомоги у разі припинення трудових відносин в разі спрощеного режиму регулювання?


Розмір вихідної допомоги у разі припинення (розірвання) трудових відносин з підстав, передбачених Кодексом Законів про працю України (далі – КЗпП), визначений статтею 44 КЗпП.

В разі припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40, пункті 6 частини першої статті 41 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Припинення трудового договору у зв’язку зі смертю: підстави, дата прийняття рішення, документальне оформлення — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

У разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП) — у розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Унаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 КЗпП) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 КЗпП, — у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

Як оформити припинення трудового договору з працівником, який загинув? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, не передбачених КЗпП, здійснюється з обґрунтуванням (зазначенням) причин такого розірвання та з наданням працівнику компенсаційної виплати в розмірі та у порядку, визначених трудовим договором, але не менше:

1) половини мінімальної заробітної плати, якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 30 днів;

2) мінімальної заробітної плати, якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 30 днів;

3) трьох мінімальних заробітних плат, якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад один рік;

Безвісно відсутній працівник на підприємстві: в якому випадку роботодавець має право його звільнити? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

4) п’яти мінімальних заробітних плат, якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад два роки.

У цілях цієї норми застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом на день розірвання трудового договору (ст. 49-8 КЗпП).

Особливості звільнення працівників — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Управління Держпраці

Передплата

Матеріали до теми


Чи правомірне скасування додаткових та компенсаційних виплат, передбачених колективним договором, під час дії воєнного стану?
Відповідно до статті 13 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) зміст колективного договору визначається сторонами в межах ...