Яким медпрацівникам надається додаткова відпустка за безперервну роботу?


Безперервний стаж роботи, як правило, визначається безперервною роботою на підприємствах по певним посадам відповідної галузі або виду діяльності

У листі № 649/0 /14-15/13 Мінсоцполітики розповіло медпрацівникам про додаткову відпустку за безперервну роботу.

Право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю 3 календарних дні за безперервну роботу встановлено окремим категоріям медпрацівників пунктом «н» ст. 77 Основ законодавства про охорону здоров’я.

До них належать:

— лікарі дільничних лікарень;

— головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості

— дільничні лікарі-терапевти та лікарі-педіатри;

— дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік та дільничні медсестри амбулаторій;

— лікарі загальної практики;

— медсестри загальної практики — сімейної медицини;

— завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік;

— керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини;

— медпрацівники бригад екстреної медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

— медпрацівники бригад екстреної медичної допомоги станцій екстреної медичної допомоги;

— медпрацівники оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

— медпрацівники відділень екстреної медичної допомоги.

При цьому зберігаються права інших категорій медпрацівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм.

Основним критерієм для надання додаткової відпустки законодавство визначає стаж роботи в перерахованих вище посадах і в установах, тому така відпустка надається медпрацівникам незалежно від того, працюють вони на повну ставку або на умовах скороченого робочого дня (0,25, 0,5 або 0,75 посади).

Якщо медпрацівники працювали на посадах дільничних лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів, дільничних медсестер територіальних ділянок поліклінік і в результаті реформування первинної медичної допомоги переведені на посади лікарів загальної практики, медсестер загальної практики — сімейної медицини, завідувачів терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік або керівників амбулаторій та відділень сімейної медицини у складі центрів первинної медико-санітарної допомоги, за ними зберігається право на зазначену відпустку з урахуванням попереднього стажу роботи, за умови, що їх стаж роботи в результаті цього переказу не переривався.

Аналогічна ситуація і з медпрацівниками виїзних бригад станцій екстреної медичної допомоги, які реорганізовані в центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Крім того, право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю 3 календарних дні за безперервну роботу мають медпрацівники виїзних бригад екстреної медичної допомоги, які перейшли на посади медпрацівників сімейної медицини і навпаки. При цьому час перенавчання іншої спеціальності також зараховується до стажу роботи, що дає право на таку відпустку.

Однак порядок обчислення безперервної роботи, що дає право на додаткову відпустку, Основами законодавства про охорону здоров’я не визначений. На практиці безперервний стаж роботи, як правило, визначається безперервною роботою на підприємствах по певним посадам відповідної галузі або виду діяльності.