Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Який порядок корегування зарплати, якщо немає колективного договору?

Дата публікації: 25.06.2018

Департамент з питань праці Держпраці у своєму листі від 17 травня 2018 року № 3933/4.1/4.1-ДП-18 розглянув коригування заробітної плати у випадку відсутності колективного договору.

Так, відповідно до статті 97 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Таким чином, законодавством про працю визначений порядок затвердження умов оплати праці за умови відсутності колективного договору.

Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (далі — Порядок, Постанова № 100). Чинність цього Порядку поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм власності.

Відповідно до пункту 10 зазначеного Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Таким чином, на нашу думку, відсутність колективного договору не є підставою для непроведення коригування заробітної плати.

Відповідно до пункту 2 Постанови № 100 роз’яснення з питань обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження надаються Міністерством соціальної політики України, а у разі коли виплати за середньою заробітною платою провадяться з бюджету або громадських фондів споживання, — за участю Міністерства фінансів України і відповідних фондів.

Додатково повідомляємо, що повноваження Держпраці визначені Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96, відповідно до якого Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Пунктом 4 Положення передбачено, що Держпраці здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у т. ч. їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю, та забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.

Джерело: ligazakon.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації