Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.


Отримайте БЕЗКОШТОВНО! 
4 основні Посадові інструкції
 Надішлемо їх на вашу електронку
 

За непроведення атестації робочих місць каратимуть керівника підприємства — Держпраці

Дата публікації: 23.10.2020

Основною метою атестації є регулювання відносин щодо реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації

Фахівці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області надали роз’яснення щодо питання визначення робочих місць, які підлягають атестації робочих місць та особи, яка несе відповідальність за її проведення. Так, згідно вимог п.п. 1 та 2 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених Постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року № 41  основною метою атестації є регулювання відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Для виробництв, робіт, професій та посад, для яких у списках № 1 і 2 виробництв, робіт, професій посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, передбачено показники умов праці, атестацію проводять тільки за цими показниками.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника (власника) підприємства, організації.

Читайте також: Микола Бойко «Як задокументувати відсутність потреби в атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві?»

Спецвипуск «Атестація робочого місця: покроковий алгоритм»