Закінчується термін подання звітності за 2014


До уваги бухгалтерів!

9 лютого 2015 закінчується термін подання:

• звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2014;

• податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2014 платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2014;

• розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за 2014 платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2014 платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2014 платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності за 2014 платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2014 платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• фінансової звітності за 2014 в органи доходів і зборів платниками податку на прибуток, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу:
— балансу (звіту про фінансовий стан; форма № 1);
— звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід; форма № 2);
— звіту про рух грошових коштів (за прямим методом; форма № 3) або звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом; форма № 3-н);
— звіту про власний капітал (форма № 4);
— приміток до річної фінансової звітності (форма № 5);
— додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);
— додатка до приміток до річної фінансової звітності «Податкові різниці» (за бажанням);
— фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);

• декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, зокрема Спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України й знаходяться за її межами, за IV квартал 2014;

• податкової декларації з ПДВ за IV квартал 2014 платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу, а також заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду в 2015 році;

• податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за IV квартал 2014 (форма № 1ДФ);

• податкової декларації про майновий стан і доходи, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2014;

• податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця за 2014 платниками, віднесеними до 3 та 5 груп;

• податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи за 2014 платниками, віднесеними до 4 та 6 груп;

• податкової декларації з екологічного податку за IV квартал 2014;

• податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2014;

• податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2014;

• податкових декларацій збору за спеціальне водокористування за 2014:
— податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики;
— податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих і підземних вод;
— податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден);

• податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2014;

• податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2014;

• податкової декларації туристичного збору за 2014;

• звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5) за 2014 рік.

9 лютого 2015 — останній день сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб — підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів їх сімей, що беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2014 рік.

За матеріалами Бухгалтер.ua