...
Реєструйся

Закон про трудові договори в разі продажу бізнесу починає діяти з 15 травня


Ухвалений парламентом Закон України від 25 квітня 2024 року  № 3677-IX «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо трудових відносин при передачі суб’єкта господарювання» був 14 травня офіційно опублікований, а отже 15 травня він набрав чинність. Завдяки цьому у КЗпП з’явилася нова стаття 36-1, яка регулює правонаступництва у трудових відносинах.

Йдеться про зміну власника підприємства, установи, організації, їх реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ, а також про зміну власника/користувача майна або його частини, за яким стоїть організована група ресурсів, що використовуються роботодавцем (роботодавцем — фізичною особою), із збереженням виду економічної діяльності, що провадився відчужувачем. Простіше кажучи – про продаж бізнесу його власником – як засновником юрособи, так фізособою — підприємцем (він може продати бізнес у вигляді певного майна та ресурсів — приміром СТО чи кав’ярню).

Юрист з кадрових питань і трудового законодавства — online
Унікальна послуга на ринку України!
0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Тепер у КЗпПє правило, що у разі передачі суб’єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов’язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача.

Відчужувач та набувач зобов’язані не пізніше ніж за 10 робочих днів до здійснення передачі суб’єкта господарювання поінформувати письмово або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі відсутності первинної профспілкової організації – вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників, а в разі їх відсутності – працівників про:

1) дату або орієнтовну дату передачі суб’єкта господарювання;

2) причини передачі суб’єкта господарювання;

3) правові, економічні та соціальні наслідки передачі суб’єкта господарювання для працівників;

4) будь-які заходи, передбачені стосовно працівників.

Реорганізація підприємства: дії кадровика

Профспілка чи уповноважений представник працівників мають право ініціювати з відчужувачем та/або набувачем консультації, за результатами яких консультацій складається протокол або інший документ за домовленістю сторін.

Про зміни істотних умов праці, спричинених передачею суб’єкта господарювання, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

У разі звільнення працівника через зміну істотних умов трудового договору на шкоду працівникові роботодавець вважається таким, що несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин.

Джерело: Бухгалтер.UA

Травнева акція

Матеріали до теми


Дата звільнення не зазначена у заяві: чи може роботодавець відмовити через це?
Згідно зі статтею 46 Конституції України кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання ...