Реєструйся

Законопроєкт № 3553: зміни до КЗпП


Законопроєктом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо удосконалення окремих питань виконання військового  обов’язку та ведення військового обліку» від 28 травня 2020 року № 3553 заплановано реформування місцевих органів військового управління шляхом створення на базі районних (об’єднаних районних), міських (об’єднаних міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, порядку його організації та проведення, передбачення для осіб, які призиваються, трудових, освітніх гарантій, гарантій соціально-правового захисту; удосконалення порядку здійснення військового обліку призовників, військовозобов’язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень.

Законопроєктом пропонується внесення, зокрема, до Кодексу законів про працю України.

Так, з метою удосконалення порядку військового обліку працівників перелік обов’язкових документів при працевлаштуванні, який визначений частиною другою статті 24 КзпП, буде доповнено військово-обліковим документом.

Відповідно до статті 42 КЗпП переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, буде надано не тільки працівникам зазначеним, у пункті 9 відповідної статті, а ще й працівникам з числа колишніх військовослужбовців військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Буде уточнено частину третю статті 47 КЗпП. Так, у разі призову власника – фізичної особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період такий власник – фізична особа повинен виконати свої обов’язки, визначені цією статтею, протягом місяця після звільнення з такої військової служби без застосування санкцій та штрафів.

Частину третю статті 119 КзпП, яка визначає, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову, буде доповнено новою категорією працівників, які призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Крім того, на категорію працівників, які будуть проходити службу за новим її видом, військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період будуть розповсюджені додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та наданні першого робочого місця на строк не менше двох років, передбачених статтями 196, 197 КЗпП.