...
Реєструйся

Запис до трудової книжки кваліфікаційної категорії


В Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників не написано конкретно, чи треба записувати в трудові книжки медичних працівників дані про підвищення кваліфікації (категорії). Кваліфікаційна категорія медичних працівників дійсна п’ять років, після чого вона автоматично пропадає. На підтвердження кваліфікаційної категорії кожному медичному працівникові видається посвідчення встановленого зразка із фотографією працівника, підписом керівника управління охорони здоров’я та гербовою печаткою.
Навіщо вносити в трудову книжку записи, які мають тимчасовий характер?

Справді, Інструкцією про порядок ведення трудових книжок, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 чітко не визначено, чи треба вносити записи лікарям про присвоєну кваліфікаційну категорію. Інструкцією встановлено, що до трудових книжок вносяться такі записи:

— відомості про працівника;
— відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення;
— відомості про нагородження і заохочення;
— відомості про відкриття, на які видано диплом.

Стягнення до трудової книжки не вносяться.

У відомостях про роботу (графа 3) треба вносити записи за таким зразком: «Прийнято до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду. Розряди присвоюються зазвичай робітничим професіям.

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Національному Класифікаторі професій «Класифікатор професій» ДК 003;2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 року № 327 та Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117, де передбачено такі лікарські посади, як лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-ендокринолог тощо із зазначенням кваліфікаційних вимог до них залежно від кваліфікаційної категорії.

Разом з тим слід зазначити, що наказом по установі охорони здоров’я лікарів приймають на роботу на посади, означені у штатному розписі, тобто на посаду, наприклад, лікаря-терапевта першої, другої чи вищої кваліфікаційної категорії. Тому запис у трудовій книжці лікаря щодо присвоєної кваліфікаційної категорії не буде зайвим.

«Довідник кадровика»
Тамара МАЦЕНКО,

головний спеціаліст департаменту організаційної роботи Федерації профспілок України