Запис у трудовій книжці у разі смерті працівника


Запитання:

Як правильно сформулювати у трудовій книжці запис у разі смерті працівника?

Відповідь:

Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їхню вимогу.

У трудовій книжці померлого працівника у розділі «Відомості про роботу» у графі 3 записується: «Роботу припинено у зв’язку зі смертю». Далі заповнюється графа 4, у якій зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Слід зауважити, що дата наказу про припинення трудового договору, як правило, не збігається з датою смерті працівника. Датою припинення трудового договору в наказі зазначається день смерті незалежно від того, працював у цей день померлий працівник, чи ні. Ця дата відповідно до наказу вказується у графі 2 трудової книжки.

Запис у трудовій книжці про припинення роботи у зв’язку зі смертю засвідчується в установленому порядку.

Відповідь надала Галина Білоткач, експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA».

ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ