Змінено правила перевірки додержання законодавства про працю


23 липня набрала чинності постанова «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 8 липня 2020 року № 617, якою розмежував повноваження щодо проведення перевірок неоформлених працівників та інших порушень законодавства про працю між інспекторами Державної служби України з питань праці (Держпраці) та органів місцевого самоврядування.

Із 23 липня 2020 року заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами Держпраці та її територіальних органів.

Органи місцевого самоврядування (інспектори праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад), мають право перевіряти питання:

— своєчасної та у повному обсязі оплати праці,

— дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці,

— оформлення трудових відносин.

Органи місцевого самоврядування здійснюють перевірки у формі також інспекційних відвідувань.

Отже, постановою КМУ фактично відокремлено два типу перевірок, а саме:

— заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю — здійснюються відповідно до вимог Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року  № 877 та з урахуванням пунктів 2–4 Порядку № 823 органами місцевого самоврядування та інспекторами Держпраці;

— заходи державного контролю з питань виявлення неоформлених трудових відносин – здійснюються у формі інспекційних відвідувань виключно інспекторами Держпраці та її територіальних органів з дотримання вимог Постанови  «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» від 21 серпня 2019 року № 823 (далі — Порядрк № 823).

Внаслідок підпорядкування Держпраці Мінекономіки службові посвідчення інспекторів праці мають бути переоформлені за формою, встановленою Мінекономіки.

Судові рішення, якими встановлено факт виконання працівниками робіт без укладення трудового договору (зокрема, за договором ЦПХ) є підставою для притягнення роботодавця до відповідальності, а також встановлення факту перебування працівника з роботодавцем саме у трудових відносинах (зокрема, в цілях отримання або перерахування пенсій, нарахування або та виплати зарплати, сплати ЄСВ тощо).