...
Реєструйся

Зміни у питаннях мобілізації, військового обліку та проходження військової служби: новий законопроєкт № 10378


У Верховній Раді України 25 грудня 2023 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби (№ 10378).

Законопроєктом передбачається внесення змін до таких законодавчих актів:

 • Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП);
 • Закон України від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
 • Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закон України від 09 квітня 1999 року № 586-XIV«Про місцеві державні адміністрації»;
 • Закон України від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ «Про правовий режим надзвичайного стану»;
 • Закон України від 21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
 • Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу»;
 • Закон України від 03 лютого 2015 року № 141-VIII «Про військово-цивільні адміністрації»;
 • Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VII «Про правовий режим воєнного стану»;
 • Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»;
 • Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру»;
 • Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII «Про Національну поліцію».

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
Формат (розмір): 210×297 мм • Обсяг: 60 с.

 

Основні пропозиції законопроєкту

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

 • удосконалити процедуру ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • виключити строкову військову службу – як вид військової служби;
 • запровадити для громадян України базову загальновійськову підготовку до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх закладах освіти;
 • запровадити базову військову службу до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;
 • змінити вік військовозобов’язаних з 27 до 25 років;
 • встановити обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;
 • встановити додаткові вимоги щодо можливості проходження державної служби або служби в поліції тільки після проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби;

Послуги з військового обліку • Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

 • залучити до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу;
 • залучити органи місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема під час оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин;
 • уточнити норми, що стосуються проведення випробування під час прийняття на військову службу за контрактом;
 • уточнити обов’язки громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо реєстрації електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста у Порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, встановлення обов’язку проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішенням військово-лікарської комісії, постановки на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації, обов’язкової явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин після оголошення мобілізації, або уточнення облікових даних у разі продовження мобілізації наявності при собі військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються за вимогою згідно закону;
 • встановити вимоги до повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також порядок їх вручення громадянам України та уточнити поважні причини неприбуття громадян у строк, визначений у повістці;

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

 • уточнити підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, право на відстрочку мають особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду; які є опікунами особи з інвалідністю І чи ІІ групи, визнаної судом недієздатною; члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови,  що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для  здійснення за ними догляду; члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду; жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку; вагітні жінки; тільки діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Курс «Підвищення кваліфікації з військового обліку»
Формат: відеоуроки • Для довідок: 0 (800) 219-977

 • встановити, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;
 • встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
 • встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
 • уточнити підстави для звільнення з військової служби, зокрема, звільнення за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України); у зв’язку з інвалідністю І та ІІ групи (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу); у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу та/або проти них не порушено кримінальне провадження, передбачене законами України); у зв’язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим; у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців та закінчення строку контракту або у разі закінчення строку контракту укладеного під час дії воєнного стану; у зв’язку із проведенням організаційних заходів у розвідувальних органах України, Службі безпеки України, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

Аудит з питань військового обліку — комплексний аналіз кадрової документації та перевірка її відповідності вимогам законодавства

 

Що передбачає законопроєкт

Законопроєктом передбачається таке:

 1. Надати військовослужбовцям після їх звільнення з полону додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини (крім військовослужбовців, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону та проти них не порушено кримінальне провадження).
 2. У разі укладення трудового договору з військовозобов’язаними та резервістами дозволити вимагати від них інформацію про задеклароване або зареєстроване місце проживання.
 3. Військовослужбовці військової служби за контрактом, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку, залишаються на військовій службі у розпорядженні відповідного військового формування (посадової особи, яка має право на призначення на посади) у порядку, визначеному положеннями про проходження громадянами України військової служби, а після їх закінчення – призначаються на попередні або на інші, не нижчі ніж попередні, посади. Таким військовослужбовцям під час перебування у такій відпустці продовжується строк контракту про проходження військової служби до закінчення зазначених відпусток (у разі відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту), а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров’я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту, та зараховується час перебування у зазначених відпустках до строку вислуги у військовому званні.
 4. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям надається частина щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, вона може надаватися частинами не менше 15 календарних днів протягом календарного року, за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
 5. Особи з інвалідністю ІІІ групи підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації.

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Карина Снісар
Карина Снісар
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA», головний редактор системи «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми


У «Резерв+» протягом кількох місяців з’являться нові послуги
Міноборони додає у «Резерв+» зворотний зв’язок для того, щоб люди пріоритезували, який подальший функціонал потрібно запускати у застосунку Мобільний застосунок ...
Затверджено критерії бронювання працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ
Наказом Міністерства оборони України від 10 липня 2024 року № 463 затверджено Критерії визначення підприємств, установ, організацій, а також юридичних осіб приватного ...