...
Реєструйся

Зміст номера 1, 2011


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО

Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Розірвання трудового договору у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України) (у запитаннях і відповідях) (Продовження)

У статті автор розкриває питання про розірвання трудового договору у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; про те, чи вважатиметься підставою для припинення трудового договору за пунктом 6 статті 40 КЗпП України повернення працівника на попередню роботу після закінчення строку його депутатських повноважень чи повноважень за іншою виборною посадою або після звільнення з військової служби; про те, чи можна звільнити працівника за пунктом 6 статті 40 КЗпП України у разі поновлення на роботі іншого працівника, який раніше обіймав цю посаду, але був звільнений з роботи або посади у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, і про порядок розірвання трудового договору за пунктом 6 статті 40 КЗпП України.

Анжеліка ДОМБРУГОВА

Особливості окремих видів трудових договорів (Продовження)

Іноді заміщення певних вакантних посад відбувається через обрання відповідного кандидата за конкурсом. У статті визначаються категорії працівників, яких приймають за конкурсом, і розглядається порядок їх прийняття. Крім цього, автор коментує особливості укладення трудових договорів з особами, котрі проходять альтернативну (невійськову) службу.

У статті подано відповідні зразки заяви, наказу, записів у трудовій книжці тощо.

ПОДІЯ

Результати тестування. Найкращий знавець трудового права

Редакція журналу «Довідник кадровика» протягом 10 місяців (лютий — листопад) 2010 року проводила тестування знань з трудового права і управління персоналом. Узяти участь у конкурсі, щоб перевірити себе, свої знання, могли не лише передплатники журналу, а й усі бажаючі. Десятимісячний марафон вимагав постійного самовдосконалення, пошуку правильних відповідей і навіть самодисципліни.

Ось і настав час підбивати підсумки… Перше враження, а воно, як правило, найбільш точне й об’єктивне — конкурс вдався! І кількість учасників, і, головне — його якість. Адже це було не просто тестування, а скоріше всього жвавий діалог у форматі: учасник тестування — редакція. Детальніше — у журналі…

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Олександр ПРАВДИВЕЦЬ

Організація і ведення військового обліку на підприємстві. Бронювання працівників (Продовження)

Бронювання військовозобов’язаних за підприємствами здійснюється шляхом надання їм відстрочок від призову на період мобілізації та воєнного часу.

Автор розглядає порядок оформлення відстрочок, зокрема, заброньованим військовозобов’язаним, відправленим у службове відрядження, на навчання, у відпустку або на лікування на термін понад три місяці, військовозобов’язаним плаваючого складу флотів у портах приписки суден, військовозобов’язаним студентам та слухачам вищих навчальних закладів, аспірантам вищих навчальних закладів тощо. У статті даються рекомендації щодо дій адміністрації підприємства у разі анулювання відстрочок від призову військовозобов’язаним, переміщення заброньованих військовозобов’язаних на інші посади на тому самому підприємстві, зміни кваліфікації або військово-облікових ознак, що дає право на бронювання їх на нових посадах. Крім того, наведено типові форми відповідних документів, подано рекомендації щодо заповнення Звіту про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних тощо.

Станіслав СОЛОМОНОВ

Чергування (нормативні положення та їх реалізація)

В умовах ринкової економіки у практиці роботи підприємств, установ і організацій залучення до чергування — це особливий елемент управлінської діяльності тимчасового функціонування. Читачі ознайомляться з відмінностями чергування і схожих з ним елементів робочого часу, із загальними і спеціальними правилами про чергування тощо. До статті додаються зразки відповідних документів, які працівники кадрових служб зможуть використати у своїй роботі. У прикладах запропоновано варіанти залучення до двох видів чергування — у святкові дні і після закінчення робочого дня.

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Апеляційного суду міста Києва «Про сплату штрафу, позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язанні з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю» від 17 червня 2010 року

 • Ухвала Верховного Суду України «Про визнання розпорядження незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди» від 19 серпня 2009 року

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Віктор РОЖНОВ

Ухвалення та оформлення рішень про переведення/переміщення

У практичній роботі з персоналом інколи виникають обставини, які потребують зміни тих чи інших умов трудового договору, закріплених при прийнятті на роботу. Зміною умов праці, передбачених законодавством, є переведення на іншу роботу. Разом з тим роботодавець має право переміщати працівників на тому самому підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості; доручати роботу на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Який же порядок переведення/переміщення працівників і чи передбачено при цьому для них якісь гарантії? Яким чином оформляються відповідні рішення роботодавця? Чи заносяться відомості про тимчасове переведення і переміщення до особової картки працівника та його трудової книжки? Відповіді на ці та інші запитання — у статті…

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Вчителя фізики, який працює на основній роботі у вищому навчальному закладі, прийнято за сумісництвом до загальноосвітньої школи з навантаженням 11 год. на тиждень (4 год. — у четвер і 7 год. — у суботу). Чи не суперечить чинному законодавству встановлене навантаження?
  Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
  «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Якою є норма робочого часу для вчителя, прийнятого за сумісництвом?

 • Чи має право музичний керівник дошкільного навчального закладу працювати на 1,5 ставки за основним місцем роботи?

 • Чи зараховується період роботи на посадах вихователя і директора оздоровчого табору до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років?

 • Яка тривалість щорічної основної відпустки директора бібліотеки вищого навчального закладу IV рівня акредитації?

 • У квітні 2006 року у зв’язку з переходом на виборну посаду (голова сільської ради) звільнився працівник А. На цю посаду прийняли іншого працівника Б за трудовим договором на невизначений строк. У 2010 році працівника Б обирають головою сільської ради. Чи можна на місце працівника Б, який звільняється у зв’язку з переходом на виборну посаду, прийняти працівника В за строковим трудовим договором? Чи правомірною буде відмова у прийнятті на роботу працівникові А, який бажає працевлаштуватися відповідно до статті 118 КЗпП, оскільки ця посада «невакантна»? Адже працівника В не можна звільнити за пунктом 6 статті 40 КЗпП, так як працівником, який раніше виконував цю роботу, є працівник Б.

 • Як правильно відобразити в контракті, укладеному з головою правління, генеральним директором, питання про індексацію? У пункті «Оплата праці» контракту визначено відповідний оклад.

 • У центрі підвищення кваліфікації державних службовців працює 12 штатних працівників. Для проведення занять зі слухачами залучаються на умовах погодинної оплати працівники інших установ (фахівці з конкретних напрямів) та науковці з вищих навчальних закладів. Чи потрібно укладати трудові угоди з цими працівниками?

 • Працівник, перебуваючи за кермом трактора в нетверезому стані, причепом серйозно пошкодив стіну будівлі. Акт про перебування в нетверезому стані та акт про наслідки заподіяної ним шкоди він підписав. Свою вину повністю визнав і згоден добровільно відшкодувати завдані збитки. Розмір матеріальних збитків, що становить понад 10 000 грн., значно перевищує розмір середньої заробітної плати працівника. Чи обов’язково, за наявності згоди працівника добровільно відшкодувати заподіяну шкоду, провадити відшкодування через звернення до суду з відповідним позовом згідно зі статтею 136 КЗпП?

 • Чи зараховується до педагогічного стажу доцента кафедри університету погодинне педагогічне навантаження за 1971–1981 роки: 1978–1979 н. р. — 182 год. протягом 5 місяців, 1979–1980 н. р. — 216 год. протягом 8 місяців та 1980–1981 н. р. — 180 год. протягом 9 місяців, що в загальному становить 1 рік 10 місяців. Довідка про погодинне навантаження додається.

ОПЛАТА ПРАЦІ

Ніна ПІДЛУЖНА

Індексація грошових доходів населення

Право на індексацію доходів населення настає у разі, коли індекс споживчих цін (ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений в розмірі 101 %. Обчислення ІСЦ для проведення індексації здійснюється наростаючим підсумком шляхом множення щомісячних ІСЦ (за даними Держкомстату) до перевищення порогу індексації.

У статті розглядається порядок проведення індексації і наводиться приклад обчислення суми індексації грошових доходів населення.

РИНОК ПРАЦІ

Сергій МЕЛЬНИК, Сергій КРАВЦОВ, Олександр НОСІКОВ

Топ-100 найбільш привабливих професій в Україні у близькій та середній перспективах

Автори статті аналізують сучасний стан ринку праці в Україні на основі статистичних даних, наведених вітчизняними і зарубіжними дослідними центрами. Враховуючи попит на робочу силу в професійному розрізі відповідно до пріоритетних галузей і напрямів розвитку економіки країни, сучасний рівень якості надання освітніх послуг навчальними закладами, фактичний рівень працевлаштування випускників навчальних закладів за отриманим фахом, відповідні методичні підходи окремих зарубіжних країн, стан «перевиробництва» кадрів, збалансування попиту та пропозиції робочої сили за більшістю професійних груп, вони пропонують топ-100 найбільш привабливих професій в Україні у близькій та середній перспективі.

КЛУБ КАДРОВИКА

Уляна ЛИСАК

Новорічні свята… або Дещо про українські різдвяні традиції

Переддень Різдва… У свідомості людей релігійні культи цього свята і народні традиції так тісно переплелися, що стали невіддільні одне від одного. У статті автор нагадає, що треба приготувати до Святвечора і як готуватися самим, щоб зустріти Різдво з чистою душею. Адже готуються до Різдва заздалегідь. Усе тут символічне — перша зірка на небосхилі, дідух і ялинка в хаті, кутя на столі. А що відбувається наступного дня, 7 січня? Щедре частування, колядники просяться заколядувати, у вертепному дійстві розігруються сцени на євангельський сюжет про народження Христа. Дещо цікавого можна дізнатися із народних прикмет, якщо бути спостережливим. Серед різдвяних розваг є й ворожіння.

Уляна ЛИСАК

2011-й — рік радості та позитивних емоцій (несерйозно про серйозне)

Як ви уже здогадалися, йдеться про астрологічний прогноз на 2011 рік. Гадаємо, ця інформація нікого не залишить байдужим, адже що-що, а заглядати у майбутнє полюбляє більшість із нас. Вірити чи не вірити — особиста справа кожного, одначе ми хочемо побажати вам більше позитивних емоцій, оптимізму і віри в щасливе майбутнє.

Отже, 2011 рік — рік Кролика або Кота — це рік затишку, гостинності, спокою і тепла. Саме тому «вічним революціонерам» та агресивно налаштованим новаторам доведеться піти «в підпілля», бо їхні лозунги і заклики не матимуть підтримки. Відпочивайте, насолоджуйтеся тишею, а якщо вже так не сидиться на місці — запишіться на курси з дипломатії. А от для тих, хто шанує гарне товариство, полюбляє душевні бесіди й інтелектуальні дебати, настане справжній зоряний час.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • «Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010–2012 роки» від 9 листопада 2010 року

 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Примірного порядку укладання суб’єктами господарювання договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників та форм примірних договорів суб’єкта господарювання з навчальним закладом, підприємством, установою, організацією, що здійснюють навчання, та з працівником» від 10 серпня 2010 року № 232