...
Реєструйся

Зміст №3, 2011


Зміст номера

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Анжеліка ДОМБРУГОВА

Особливості окремих видів трудових договорів: при сумісництві та суміщенні (Продовження)

Автор розглядає особливості роботи працівників, які працюють за сумісництвом та суміщенням професій (посад). Зокрема, враховуючи деякі обмеження на сумісництво, передбачені законодавством, розглядає порядок прийняття на роботу сумісників, звертає увагу на оплату праці осіб, які працюють за сумісництвом та суміщенням, а також на звільнення працівників-сумісників. До того ж стаття містить зразки відповідних наказів.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Світлана НІЧИК

Державний нагляд за додержанням законодавства про працю. Що перевіряє державний інспектор праці?

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю здійснює планові перевірки кадрових служб підприємств, установ, організацій з певною періодичністю. У статті йдеться про критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю). Що ж перевіряють інспектори праці? У статті вперше наводиться повний перелік питань і локальних актів підприємства, що підлягають перевірці державним інспектором праці.

Сергій КРАВЦОВ

Приведення професій у відповідність до Класифікатора професій — обов’язок роботодавця

Для кадрових служб підприємств вагомим аспектом роботи завжди було формування штату працівників, а відтак і назв посад та робіт. Серед запитань, які надходять до редакції журналу, було й таке: «Чи може підприємство переводити працівників у інші відділи (у зв’язку зі зміною організаційної структури підприємства), зберігаючи назви посад (робіт), що не відповідають Національному класифікаторові України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»? Чи повинна кадрова служба забезпечити відповідність назв посад (робіт) Класифікатору професій?» Відповідь шукайте на сторінках журналу…

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Ірина ЄРЕМЕНКО

Обчислюємо страховий стаж для оплати листків непрацездатності по-новому

1 січня 2011 року набула чинності нова редакція статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ. Згідно з частиною 1 цієї статті страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім певних випадків.

Після 1 січня 2011 року страховий стаж має обчислюватися з урахуванням даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, які поступово будуть накопичуватися так само, як це було з даними персоніфікації, що накопичувалися з 1 липня 2000 року в базі персоніфікації Пенсійного фонду України для призначення пенсії. Оскільки ця норма є новою і в працівників кадрових служб виникають питання щодо її застосування, у запропонованому матеріалі читачі знайдуть роз’яснення про новий порядок обчислення страхового стажу працівника для оплати листків непрацездатності.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Володимир КИБА

Про сумісництво в медичних закладах

У колективному договорі медичного закладу передбачене внутрішнє сумісництво на 0,25 ставки. З 2006 року видається наказ про роботу за сумісництвом з 1 січня до 31 грудня поточного року відповідно до заяв. Чи має адміністрація поліклініки щорічно вимагати подання заяв на новий календарний рік про роботу за сумісництвом? Як оформити текст наказу: «…на продовження роботи…» чи «…укласти новий строковий трудовий договір»? Якщо трудовий договір, укладений на 2011 рік, є строковим, чи має виплачуватися компенсація за невикористані дні щорічної відпустки за минулий період? У колективному договорі затверджено додаткові відпустки за основним місцем роботи. Чи має право адміністрація поліклініки внести у колективний договір рішення загальних зборів трудового колективу про надання додаткової відпустки внутрішнім сумісникам госпрозрахункового відділу, які працюють на 0,25 ставки, у межах фонду заробітної плати? Про це та інше — у матеріалі…

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Рішення Верховного Суду України «Про перерахування страхових виплат у зв’язку з ушкодженням здоров’я на виробництві, неправильне застосування коефіцієнта зростання середньомісячної заробітної плати, стягнення недонарахованих страхових виплат та зобов’язання сплачувати страхові виплати» від 7 квітня 2010 року № 6-27181св07

 • Ухвала Верховного Суду України «Про визнання звільнення незаконним, про поновлення на роботі» від 12 травня 2010 року

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Тамара МАЦЕНКО

Атестація професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в закладах охорони здоров’я

Лікар-лаборант до 2005 року мала кваліфікаційну категорію з клінічної лабораторної діагностики. У зв’язку з тривалою хворобою чоловіка пройти стажування на базі вищого навчального закладу в іншому місті (у місті, де вона проживає, такого закладу нема) працівниця не може. Чи можна перевести таку працівницю (за наявності її згоди), якщо буде відповідна вакансія, на посаду лаборанта клініко-діагностичної лабораторії, як провадиться атестація професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в закладах охорони здоров’я, — дізнаєтеся зі статті…

БАНК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • Акумуляторник

 • Випробувач балонів

ІЗ ДОСВІДУ ФАХІВЦІВ

Олена БІЛОВОДСЬКА

Практичні питання роботи з кадровим резервом

Автор ділиться досвідом роботи з кадровим резервом на великому підприємстві з великою чисельністю працівників. Для того щоб зміна, оновлення кадрового резерву не мали стихійних ознак, а процес цей відбувався цілеспрямовано, був передбачуваним і вивільнені посади займали працівники, які мають професійні навички, сформовані на професійних знаннях і аналітичних здібностях, для успішної реалізації управлінських функцій, щороку утворюється кадровий резерв. Робота з кадровим резервом поширюється на діяльність усіх працівників структурних підрозділів підприємства і здійснюється для призначення (переведення) зарахованих до кадрового резерву працівників на знову створені та/або вільні (серед них і тимчасово) посади керівників підприємства і його структурних підрозділів, а також задля кадрового планування. Отже, як відбувається підготовка працівників, зарахованих до резерву кадрів, і як формується кадровий резерв, про всі етапи роботи над цією проблемою читайте в матеріалі статті.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Посади працівників Харківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді віднесені до відповідних посад посадових ociб місцевого самоврядування. Відповідно до наказу Міністерства України у справах молоді та спорту «Про затвердження Типових структури i штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від 6 вересня 2005 року № 1886 існували такі назви посад: «головний спеціаліст — головний бухгалтер» та «провідний спеціаліст — юрисконсульт». У такому вигляді вони були внесені до трудових книжок працівників та штатного розпису. Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 27 серпня 2008 року № 3517 до зазначеного наказу було внесено зміни, а саме: змінено назви посад на «головний спеціаліст, головний бухгалтер» і «провідний спеціаліст, юрисконсульт». У листопаді 2008 року Харківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надіслав до Харківського міського центру копію цього наказу для неухильного виконання. Однак відповідного наказу Харківським міським центром видано не було, до трудових книжок працівників зміни не вносилися. Разом з тим у штатному розписі, наказах та інших документах зазначаються нові назви посад. У жовтні 2010 року при перевірці роботи відділу кадрів спеціалісти Харківського обласного центру вказали міському центру на цю помилку. Чи потрібно було складати наказ по Харківському міському центру та вносити зміни до трудових книжок працівників? Якщо так, то як виправити помилку, враховуючи, що у 2009 та 2010 роках до трудових книжок вносилися записи про присвоєння чергового рангу? Які наслідки для працівників матиме невнесення таких змін?

 • Який порядок нарахування надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою і неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я? Чи включається до стажу роботи навчання в інтернатурі, робота у медико-санітарній частині промислового підприємства, робота на посаді медичного реєстратора, військова служба (нестрокова) у складі Збройний Сил СРСР, робота у військовій санітарній частині, робота за сумісництвом у лікувальному закладі (основне місце роботи — медичне училище, інститут (викладач)? Чи поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1418 на працівників з немедичною освітою (біологів, бактеріологів), які до 2009 року працювали на посадах лікаря-лаборанта і лікаря-бактеріолога?

 • У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який не належить до установ охорони здоров’я, які згідно з Конституцією України зобов’язані надавати медичну допомогу, є відділення соціально-медичних послуг, у якому працюють лікар-стоматолог без категорії і лікар-терапевт І категорії, а також сестра медична старша, сестра медична з фізіотерапії без категорії, сестра медична з масажу без категорії, сестра медична з лікувальної фізкультури без категорії. Чи зобов’язані медичні працівники територіального центру проходити атестацію? Чи буде правомірно і законно перевести лікаря-терапевта І категорії, який не проходитиме атестацію і не підтвердить кваліфікаційну категорію, на посаду лікаря-терапевта без категорії?

 • Чи може бути виплачена педагогічним працівникам матеріальна допомога на оздоровлення, передбачена статтею 57 Закону України «Про освіту», після повернення із відпустки чи вона виплачується обов’язково при наданні відпустки?
  Чи повинно було підприємство виплатити музичному керівникові, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у вересні 2009 року, матеріальну допомогу до кінця 2009 року за цей рік, якщо щорічна відпустка їй ще не надавалася?

 • Працівниця оформила щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні з 1 до 24 червня 2009 року. У Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вона отримала путівку для санаторно-курортного лікування в період з 3 до 23 червня 2009 року. З 11 червня 2009 року відповідно до довідки-виклику працівниці було надано додаткову відпусту у зв’язку з навчанням для написання і захисту наукової роботи тривалістю 4 місяці. Таким чином, частина щорічної основної відпустки з 11 до 24 червня 2009 року збігається з відпусткою у зв’язку з навчанням і має бути перенесена на інший період (п. 4 частини другої ст. 11 Закону України «Про відпустки»). Проте установа відмовляється надавати ці невикористані дні відпустки, аргументуючи це тим, що працівниця перебувала на санаторно-курортному лікуванні під час відпустки у зв’язку з навчанням. При цьому відпустка у зв’язку з навчанням була надана не для участі в екзаменаційній сесії, а для написання дипломної роботи, що не передбачає обов’язкової присутності в навчальному закладі. Чи правомірні дії адміністрації? Якщо працівник не має права на перенесення цієї частини відпустки, то якими нормативно-правовими документами це регламентується?

 • Працівника прийнято до училища на посаду викладача хімії за сумісництвом на 0,4 ставки (330 год. на рік). Чи зараховується цей період роботи до педагогічного стажу?

 • Молодша медична сестра по догляду за хворими будинку-інтернату II–III профілю за період роботи з 10 липня 2009 року до 9 липня 2010 року використала основну щорічну відпустку 24 календарних дні. За невикористані 25 календарних днів додаткової щорічної відпустки хоче отримати компенсацію. Працівниця хворіла безперервно з 13 грудня 2009 року до 7 травня 2010 року, подала за цей час шість листків непрацездатності. Вона збирається оскаржити у суді дії адміністрації школи-інтернату, яка відмовила їй у праві на додаткову відпустку повної тривалості (25 календарних днів), у суді, посилаючись на статтю 78 КЗпП. Чи правильно діяла адміністрація?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК

Інструктивне забезпечення безпеки праці виробничого персоналу

Питання охорони праці на виробництві різною мірою викладено й відображено в багатьох локальних нормативних актах підприємства. Однією із частин цієї документації є інструктивна група — інструкції. Серед інструкцій з позицій охорони праці вирізняються дві підгрупи: посадові й робочі інструкції та інструкції з охорони праці. Інструкції з охорони праці (за видами робіт або за професіями) повністю присвячено безпосередньо цій сфері. Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, розробляють на основі чинних нормативно-правових актів з охорони праці, примірних інструкцій, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній і ремонтній документації виробників устаткування, яке використовується на певному підприємстві. Роботодавець розробляє і затверджує інструкції з охорони праці та безкоштовно забезпечує ними працівників. Про вимоги до складання інструкцій з охорони праці щодо змісту, побудови та викладення тексту, про порядок розроблення, оформлення, погодження й затвердження інструкцій, порядок уведення в дію, облік, зберігання інструкцій, порядок перевірки (перегляду) та скасування інструкцій — про все це в пропонованому матеріалі.

КЛУБ КАДРОВИКА

Уляна ЛИСАК

Музеї Києва, які ми радимо відвідати

Чи полюбляєте ви ходити до музеїв? «Так!» — захоплено вигукнуть одні, «Ну… так собі…» — невпевнено скажуть другі. «Це ж нудота…» — розчаровано промовлять треті. І в такому різноманітті відповідей нема нічого дивного, адже скільки людей — стільки думок. Проте ми б хотіли зазначити, що не всі музеї однакові, і похід до багатьох із них уже не асоціюється із завченим монологом екскурсовода, якому байдуже — цікаво вам його слухати чи ні. Нині в Києві є надзвичайно багато місць, які варто відвідати. Звичайно, якщо ви прагнете розширити обрії своїх знань, підвищити власний культурний рівень, ознайомитися з витворами талановитих людей і просто дістати позитиві емоції.

Оскільки в межах однієї статті неможливо охопити всі київські музеї, ми вибрали декілька із них, які відвідали особисто, тому можемо із впевненістю сказати: вони справді варті вашої уваги.

АКТУАЛЬНО Й ОПЕРАТИВНО

Анастасія ПОСТЕРНАК

Сучасний професіонал має бути «в темі»…

На інтернет-ресурсі Всеукраїнської асоціації кадровиків www.kadrovik.ua кожен працівник кадрової служби знайде для себе багато корисної та цікавої інформації, що вкрай потрібна для успішної роботи.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати одноразової відпустки у зв’язку з усиновленням дитини» від 21 грудня 2010 року № 2824-VI

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори» від 28 липня 2010 року № 673

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 22 грудня 2010 року № 1170

 • Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» від 22 грудня 2010 року № 26

 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Пам’ятки «Ваші права — Ваші обов’язки» від 3 листопада 2010 року № 351

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» 6 жовтня 2010 року № 930

 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності педагогічним працівникам» від 19 травня 2010 року № 144/18/99-10

 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про оплату праці інженера з охорони праці» від 19 серпня 2010 року № 254/13/116-10

 • Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Якщо розрахунок середньої заробітної плати провадиться автоматизовано» від 23 липня 2010 року № 04-06/К-272з-378

НАБУЛИ ЧИННОСТІ