...
Реєструйся

Зміст №1, 2013


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Звільнення працівника за відмову працювати в нових умовах праці: помилки роботодавця
Істотними умовами праці є такі, що мають суттєве значення для конкретного працівника. А отже, крім зазначених у частині третій статті 32 КЗпП, зміною істотних умов праці може бути, наприклад, запровадження повної матеріальної відповідальності працівника, контрактної форми трудового договору (якщо відповідно до законодавства така форма трудового договору для працівника є обов’язкова), зміна функціональних обов’язків тощо. При змінах в організації виробництва і праці роботодавець має додержуватися певного порядку. Чітко прописані автором етапи запровадження змін істотних умов праці допоможуть правильно застосувати цю процедуру на практиці.
Стаття містить зразки відповідних документів: наказів, повідомлення про зміну істотних умов праці, розписки, заяви працівника про згоду (відмову) працювати в нових умовах.

Соломонов Станіслав
Особливості тимчасової і сезонної роботи
Хоча трудові договори із сезонними і тимчасовими працівниками і є різновидом строкових трудових договорів, їх укладення та розірвання має деякі особливості. Автор аналізує правове положення працівників, які працюють за строковим трудовим договором, тимчасових і сезонних працівників, наводить перелік правових підстав і умов звільнення тимчасових і сезонних працівників до закінчення строку трудового договору. Матеріал ілюстровано зразками відповідних кадрових документів.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Рожнов Віктор
Трудові книжки: внесення записів про прийняття на роботу
Наведено зразки записів про прийняття на роботу (призначення на посаду) на невизначений строк з нормальною тривалістю робочого часу; призначення керівника підприємства (акціонерного товариства) за рішенням загальних зборів акціонерів; призначення керівника підприємства наказом центрального органу виконавчої влади (іншого органу державної влади); коли власник приватного підприємства бере на себе повноваження його керівника; призначення виконуючим обов’язки на вакантну посаду.

Сташенко Олена
Закон «Про зайнятість населення» — новації для роботодавця
Закон «Про зайнятість населення» був підписаний Президентом України на початку липня 2012 року і одразу ж здобув значний резонанс серед роботодавців і працівників кадрових служб, оскільки містить новації щодо працевлаштування молоді на перше робоче місце і осіб старшого віку, яким уже складно знайти роботу. Як втілювати в життя норми Закону, рахувати квоту, здавати відповідну звітність, розповідається у статті…

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Васильова Зоя
Курс «Трудове законодавство: через прості знання — до складних практичних рішень»
Заняття 1. Договірне регулювання трудових прав працівників
Роль колективного договору, ведення колективних переговорів задля його укладення та сторони колективного договору
Перше заняття заочного курсу навчання для тих, хто займається кадровою справою. З’ясуємо, з чим пов’язане зростання ролі договірного регулювання на підприємствах, як це відбито в нормативно-правових актах, ухвалених останніми роками в Україні? Як саме колективний договір призначений врегульовувати виробничі, трудові, соціально-економічні відносини, а також узгоджувати інтереси працівників і роботодавців? Яка сфера укладення колективних договорів? Оскільки укладенню колективних договорів передують колективні переговори, розглянемо порядок ведення колективних переговорів і повноваження сторін.

Рожнов Віктор
Курс «Кадрове діловодство: для початківців і профі»
Заняття 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку
Розроблення, оформлення, затвердження
З 1 січня 2013 року на численні побажання дописувачів журналу, з урахуванням досвіду проведення очних курсів підвищення кваліфікації керівників і фахівців служб персоналу підприємств, установ, організацій, розпочинаємо публікацію матеріалів з питань діловодства в службах персоналу, які є частиною програми курсів «Кадри. Діловодство. Право». Заняття 1 присвячене детальному аналізу процедури розроблення і прийняття такого важливого локального акта, як правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі чи організації.

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Сеник Інеса
Державні статистичні спостереження з праці у 2013 році
УВАГА! ЗМІНИ В ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯХ З ПРАЦІ! Які звіти з праці подаватимуться у 2013 році, яких змін зазнали їх форми, як здійснюється формування сукупності респондентів для обстежень, чи зобов’язаний респондент, якій подав звіт в електронному вигляді з дотриманням усіх встановлених умов та отримав квитанцію про його приймання, подавати такий звіт на папері — дізнаєтеся зі статті…

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Рябоконь Сергій
Про щорічні додаткові відпустки
Часто на практиці виникають запитання, якої тривалості надавати щорічну додаткову відпустку прибиральникам службових приміщень, зайнятим прибиранням загальних убиралень та санвузлів, кухарям, машиністам (кочегарам) котельні, друкаркам, які працюють на друкарських машинках, медичним працівникам, працівникам воєнізованої охорони; чи мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці працівники, які працюють за межами України? Відповідає головний державний експерт з умов праці України.

Максименко Григорій
Деякі особливості надання відпустки для догляду за дитиною батькові дитини
Спочатку відпустка для догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку була оформлена на матір. Потім вона перервала відпуску і виплату допомоги їй було припинено. На підставі належних документів відпустку оформив батько дитини, який працює на іншому підприємстві. Чи має право мати на відпустку для догляду за другою дитиною, якщо батько продовжує перебувати у відпустці для догляду за першою дитиною?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні» від 31 жовтня 2012 року

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

Клименко Олександр
Банк посадових інструкцій для «екзотичних» посад: SEO-фахівець (консультант)
У багатьох кадровиків виникають труднощі з добиранням назв посад для працівників, які працюють з корпоративним сайтом або опікуються просуванням товарів і послуг підприємства в мережі Інтернет. Адже впровадження інтернет-технологій у повсякденну практику майже всіх підприємств, установ і організацій спричинило появу великої кількості термінів, пов’язаних із професійною діяльністю в мережі Інтернет. Для фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, які працюють, скажімо, з корпоративним сайтом або опікуються просуванням товарів і послуг підприємства в Інтернеті, ці терміни є звичними й зрозумілими. Ці фахівці забезпечують реєстрацію сайтів у каталогах пошукових систем, а також оптимізацію змісту і структури веб-сайта у такий спосіб, щоб підвищити рейтинги веб-сайта у зазначених каталогах, саме їх називають фахівцями з пошукової оптимізації, або SEO-фахівцями. На цей час ці назви не представлені у Класифікаторі професій як окрема професійна назва роботи. Тому для утворення назв посад відповідних фахівців автор радить використовувати більш узагальнені професійні назви робіт у сфері інформаційно-комунікаційних технологій або маркетингу. Які саме — про це йдеться у матеріалі. Крім того подано посадову інструкцію фахівця з інформаційних технологій та пошукової оптимізації.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • – Чи мають право на безплатне спецхарчування (як-от, молоко, сік) працівники Обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики, які працюють на робочих місцях, де фактична концентрація шкідливих хімічних речовин не перевищує граничнодопустимі значення? 
 • – Чи мають право на доплату за роботу у шкідливих умовах, додаткову відпустку тощо лаборанти, молодші, наукові та старші наукові співробітники відділу біохімії хмелю та пива науково-дослідного Інституту сільського господарства Полісся НААН України, які працюють у хімічній лабораторії не менше 6–7 год. щоденно з такими реактивами, як: метанол, етанол, бутанол, толуол, ефір діетиловий, ацетонітрил, концентровані сірчана і соляна кислоти, органічні кислоти, гексан, ізооктан, зріджений азот? Під час роботи працівники вдихають дрібнодисперсні частинки хмелевого пилу, а також працюють близько 2 год. щоденно в умовах низьких температур (холодильні камери міні-пивоварні відділу мають температуру 2–4 °С).
 • – Чи мають право на пенсію за віком на пільгових умовах машиністи котлів (які працюють на природному газі), машиністи-обхідники по котельному устаткуванню, оператори котельні? 
 • – Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення та Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» в навчальному закладі здійснюється індексація заробітної плати працівників. Який місяць вважати базовим для проведення індексації заробітної плати вчителя початкових класів, який у серпні 2011 року вийшов з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Для інших працівників аналогічних професій базовим місяцем є жовтень 2008 року.
 • – Працівниця призначена на посаду головного спеціаліста виконавчого апарату міської ради 22 травня 2007 року:        
  — посадовий оклад — 580 грн.;        
  — ранг — 11-й; 
  — надбавка за вислугу років — 15 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг;     — надбавка за виконання особливо важливої роботи — 30 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу років;     
  — премія за травень 2007 року — 15 %.     
  З лютого 2008 року збільшився оклад до 982 грн.:
  — посадовий оклад — 982 грн.;        
  — ранг — 11-й; 
  — надбавка за вислугу років — 15 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг;
  — надбавка за виконання особливо важливої роботи — 30 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу років;     
  — премія за лютий 2008 року — 25 %.       
  З 1 жовтня 2008 року збільшено розмір надбавки за виконання особливо важливої роботи до 45 %:  
  — посадовий оклад — 982 грн.;        
  — ранг — 11-й; 
  — надбавка за вислугу років — 15 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг;
  — надбавка за виконання особливо важливої роботи — 45 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу років;     
  — премія за жовтень 2008 року — 50 %.   
  З 4 березня 2009 року до 7 липня 2009 року працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. 22 травня 2009 року їй присвоєно 10-й ранг:          
  — посадовий оклад — 982 грн.;        
  — надбавка за вислугу років — 15 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг;
  — надбавка за виконання особливо важливої роботи — 45 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу років;     
  — премія за травень 2009 року — 20 %.     
  Заробітна плата працівниці у травні 2009 року не нараховувалася, оскільки в березні було оплачено листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами.     
  З 8 липня 2009 року до 17 травня 2012 року працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. До роботи приступила 18 травня 2012 року.      Який місяць вважати базовим при нарахуванні індексації заробітної плати за травень 2012 року і наступні місяці?
   
 • – Чи зараховується до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років служба в органах податкової міліції та прокуратури?
 • – Чи належать до посад педагогічних працівників посади: керівник навчально-методичного відділу; керівник навчального відділу? 
 • – Чи потрібно вести особові справи на працівників, які працюють за сумісництвом?
 • – 10 лютого 2012 року працівники звільнилися із підприємства А і працевлаштувалися на підприємство Б. 13 лютого 2012 року вони були прийняті на підприємство А за сумісництвом. Чи заводити нові особові справи та особові картки за формою № П-2 на цих працівників, чи продовжувати старі?

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

Шамбір Наталія
Призначення і виплата пенсій по-новому. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника (Продовження)
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника. Що для цього потрібно? Неодмінна умова — наявність у годувальника на день смерті визначеного страхового стажу. Далі уточнюється, хто належить до непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника. А щоб визначити розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника, треба визначити розмір пенсії за віком померлого годувальника, оскільки ця пенсія є похідною від пенсії за віком. Отже, й пакет документів, що подається для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника такий самий, який подається при призначенні пенсії за віком. Про це детальніше дізнаєтеся зі статті, а також про строки призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Матеріал доповнено прикладами розрахунку розміру такої пенсії.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • – Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» від 20 листопада 2012 року № 5491-VI
 • – Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1995 р. № 672» від 28 листопада 2012 року № 1092
 • – Наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 03 березня 2012 року № 368/5» від 22 листопада 2012 року № 1718/5
 • – Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» від 11 червня 2012 року № 430 (Витяг)
 • – Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році» від 2 листопада 2012 року № 449