...
Реєструйся

Зміст номера №2 – 2013


Зміст
№ 2, 2013

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Васильова Зоя
Порядок укладення та припинення трудового договору з головним бухгалтером бюджетної установи
Призначення на посаду і звільнення головного бухгалтера бюджетної установи має деякі особливості. Ви дізнаєтеся, як правильно оформити подання про погодження призначення на посаду (звільнення) головного бухгалтера, у яких випадках може надаватися відмова у погодженні призначення (звільнення), що є підставою для видання наказу про призначення (звільнення) працівника. Автор наводить зразки наказів про призначення на посаду і звільнення головного бухгалтера, а також відповідних записів у трудовій книжці.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Горобцов Володимир
Таємна інформація: державна таємниця
Автор статті відхиляє нам завісу таємниці над самим поняттям «таємниця», яке відоме ще з давніх часів, і над тим, з чим це поняття пов’язане. Дізнаємося усе про таємницю як різновид інформації, тобто про інформацію, яка доступна певному колу осіб, якою володіють не всі люди Різновиди таємниць регулювалися законодавчими актами й звичаями стародавніх держав. Так, джерела права Стародавнього Єгипту закріпляли смертну кару за розголошення державної таємниці, у Стародавньому Римі існував закон, за яким карали штрафом за присилування раба до виказування таємниць свого господаря. Кожна держава світу має певну сферу інформації, секретність якої зумовлена її важливістю для національної безпеки. Україна, як і всі держави світу, намагається забезпечити правовою охороною власні таємниці у сфері оборони, економіки, науки й техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку. Яка інформація належить до державної таємниці і хто має право на віднесення інформації до державної таємниці, про допуск громадян до державної таємниці і обов’язки громадянина щодо збереження державної таємниці, про відповідальність, яка настає за порушення законодавства про державну таємницю, — ось ці питання висвітлюються в матеріалі статті. Стаття ілюстрована прикладами із судової практики.

Максименко Григорій
Особливості надання додаткових днів відпочинку донорам
Працівник здавав кров у період щорічної відпустки. Чи зобов’язаний власник надати йому додатковий день відпочинку? Як позначити додатковий день відпочинку у табелі обліку використання робочого часу? На підставі яких документів надаються пільги донорам? Як здійснюється оплата дня давання крові і додаткового дня відпочинку?Чи виплачується грошова компенсація за невикористані додаткові дні відпочинку у разі звільнення працівника?

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Васильова Зоя
КУРС «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ЧЕРЕЗ ПРОСТІ ЗНАННЯ — ДО СКЛАДНИХ ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ»
Заняття 2. Договірне регулювання трудових прав працівників. Вимоги до змісту колективного договору, реєстрація та контроль за його виконанням
Питання, які мають бути врегульовані в колективному договорі. Урегулювання розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів Прийняття колективного договору, його підписання та реєстрація. Контроль за виконанням колективного договору. Відповідальність за порушення норм законодавства щодо укладення колективного договору.

Рожнов Віктор
КУРС «КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО: ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ І ПРОФІ»
Заняття 2. Штатний розпис
У системі управління персоналом серед локальних нормативних актів підприємства важливе місце посідає штатний розпис. Хоча штатний розпис прямо не визначений чинним законодавством як обов’язковий документ, він є неодмінним у роботі з персоналом, ним керується, ухвалюючи рішення, керівник підприємства, повсякчас звертається до нього у своїй роботі кадрова служба. Про основні вимоги до розроблення, складання штатного розпису та внесення змін до нього йдеться у викладеному матеріалі, а ще про такий робочий обліковий документ, як штатно-посадова книга, яка допомагає у вирішенні питань стосовно конкретного працівника.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Васильова Зоя
Переведення на легшу роботу за станом здоров’я: дії кадровика
Працівник захворів і потребує переведення на легшу роботу. На підставі яких документів здійснюється таке переведення? Чи має право працівник відмовитися від запропонованої роботи? Як правильно оформити наказ про переведення? Як оплачувати працю працівника, переведеного на легшу нижчеоплачувану роботу? Яку відповідальність несе роботодавець за відмову у переведенні працівника на легшу роботу?

Степаненко Тетяна
Про реєстрацію баз персональних даних у системі споживчої кооперації
У зв’язку з ухваленням Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI до редакції не перестають надходити запитання від читачів. Розглядаються питання: Чи треба реєструвати базу персональних даних пайовиків споживчого товариства? Яка мета обробки відомостей про пайовиків у такій базі персональних даних? Якщо пайовик вступив до споживчого товариства до 1 січня 2011 року, чи треба повідомляти його про включення персональних даних до бази персональних даних? Чи треба вимагати заяви від громадян, що вступають до споживчого товариства? А як бути з первинними профспілковими організаціями, оскільки вони теж є юридичними особами і мають у своєму віданні дані про членів профспілки? Читачі дізнаються, як саме застосовуються в конкретних ситуаціях норми зазначеного закону.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Білоткач Галина
Найпоширеніші запитання і відповіді з гарячої лінії
Чи утримувати з пенсіонера, який звільняється у зв’язку з виходом на пенсію, за використану відпустку?Як одержати дозвіл на використання праці іноземця? Працівник брав участь у виборах — що йому проставляти у табелі? Чи є типовий порядок використання та зберігання печаток на підприємстві? Чи продовжується «чорнобильська» відпустка на час хвороби працівника? Чи можна надати невикористану відпустку за попередні роки членам добровільно-пожежної дружини? Які граничні розміри витрат на відрядження? Відповіді на ці та інші запитання читайте в статті.

СУДОВА ПРАКТИКА

Григор’єва Лілія
Припинення трудового договору за угодою сторін: коментарі і судова практика
Поняття «припинення трудового договору», «звільнення з роботи» і «розірвання трудового договору» — чи тотожні вони? Припинення трудового договору є правомірне лише, якщо є певні умови, зокрема — підстави припинення договору, передбачені в законі. Розглядаються підстави припинення трудового договору в порядку послідовності їх викладення у статті 36 КЗпП. Зокрема йдеться про такі підстави, як: угода сторін, закінчення строку трудового договору, призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу. Матеріал ілюстровано прикладами із судової практики.

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення заборгованості із заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні» від 17 жовтня 2012 року

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Чи може працівник, який працює у шкідливих умовах праці (Список № 1 або Список № 2), працювати за сумісництвом також у шкідливих умовах праці (наприклад, сталевар електропечі — землеробом)?

 

 • Товариство з обмеженою відповідальністю розпочало свою виробничу діяльність у 2002 році. У 2005 році проводилася атестація робочих місць робітників кар’єру на наявність шкідливих умов праці. Для професіоналів і фахівців така атестація не проводилася. Після створення нового підрозділу — збагачувальної фабрики — у 2007 році проводилась атестація робочих місць цього підрозділу. У 2008 році атестувалися робочі місця керівників, професіоналів і фахівців двох підрозділів — кар’єру і фабрики, тобто атестація підприємства в цілому була завершена у 2008 році. Яка атестація вважається первинною, а яка черговою для робочих місць усього підприємства й окремої професії (посади)? Як правильно обчислити пільговий стаж керівника (головного енергетика), який був прийнятий на роботу 20 листопада 2002 року і працює до сьогодні? З якого часу нараховуватиметься пенсія за віком на пільгових умовах такому працівникові?
 • Чи надається інший день відпочинку працівникам, які у день виборів працювали на дільниці реєстраторами?   
  2. Що є підставою для звільнення від виконання службових обов’язків членів виборчої комісії?         
  3. Працівник — член виборчої комісії працював один день під час виборів. Наступного дня, в понеділок, повідомив по телефону, що буде відсутній на роботі в цей день. Що є підставою для звільнення його від виконання службових обов’язків за місцем роботи?       
  4. Як видати наказ на звільнення від виконання службових обов’язків працівника, обраного депутатом міськради, для участі в сесії? Чи зберігається заробітна плата за місцем роботи?

 

 • У редакцію журналу, що його видає видавництво недержавної форми власності, запросили працівницю з іншого видавництва на посаду заступника головного редактора. Оплата й умови праці в журналі її задовольняють, окрім тривалості щорічної відпустки. На попередньому місці роботи на посадах коректора і редактора тривалість її щорічної основної відпустки була 36 календарних днів. Чи можна працівникам видавництва, які обіймають посади коректора, редактора, відповідального секретаря, заступника головного редактора, головного редактора, встановити тривалість щорічної основної відпустки 36 календарних днів згідно зі статтею 13 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»?
 • Бухгалтери працюють на умовах ненормованого робочого дня і згідно з колективним договором отримують додаткову відпустку до 7 календарних днів. Також вони працюють як внутрішні сумісники на 0,5 ставки. 
  Приклад 1: бухгалтер працює як внутрішній сумісник санітаркою на 0,5 ставки. Чи має він право отримати додаткову відпустку за основним місцем роботи? Чи надається додаткова відпустка за роботою за сумісництвом?
  Приклад 2: бухгалтер працює на 1 ставку, а потім працює як внутрішній сумісник бухгалтером на 0,5 ставки. Чи має він право на додаткову відпустку за основним місцем роботи за ненормований робочий день і також за сумісництвом?

 

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

Шамбір Наталія
Призначення і виплата пенсій по-новому. Порядок та умови перерахунку (підвищення) пенсій (Продовження)
Законодавством передбачено кілька можливостей збільшення пенсій: індексація пенсій; перерахунок у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму; підвищення пенсій у зв’язку із збільшенням величини середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні; перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у зв’язку із збільшенням стажу та заробітної плати. Чому розмір пенсії відрізняється, які показники впливають на нього, що робиться задля вирівнювання пенсій, призначених у різні роки, — маємо нагоду дістати корисну інформацію.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» від 22 листопада 2012 року № 1077