Передплати журнал

Зміст номера №6 – 2013


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Особливості правового регулювання найманої праці в аграрному секторі економіки (Закінчення)
Враховуючи потребу проведення польових робіт в оптимальні строки, такі роботи, особливо під час жнив, тривають протягом усього світлового дня. Для забезпечення дотримання нормальної тривалості робочого часу в цей період роботодавцем може запроваджуватися змінна робота. У разі неможливості забезпечення нормальної тривалості робочого часу роботодавець може запроваджувати різноманітні, передбачені законом, його режими. У статті розповідається про запровадження підсумованого обліку робочого часу, встановлення облікового періоду, визначення розпорядку робочого дня, гнучкий режим робочого часу, оплату праці, надання відпусток та ін.

Максименко Григорій
Компенсація за відпустку: при звільненні, переведенні на іншу посаду чи підприємство
Як передбачено частиною першою статті 24 Закону України «Про відпустки», у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Щодо реалізації цієї норми виникають два запитання: за які види відпусток і за яку кількість календарних днів виплачується грошова компенсація у разі звільнення? Про це йдеться у матеріалі. Крім того, висвітлюються певні особливості виплати грошової компенсації під час звільнення педагогічних працівників, під час переведення на іншу посаду, окремо автор звертає увагу на розмір нарахувань за невикористані на попередньому місці роботи щорічні відпустки.

Маценко Тамара
Трудові права та обов’язки аптечних працівників (Продовження)
Аптечні заклади повинні мати укомплектований штат працівників зі спеціальною освітою, яка б відповідала єдиним кваліфікаційним вимогам. Для керівників — це повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація», проходження інтернатури за спеціальністю «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за фахом «Провізор-організатор». Для професіоналів, фахівців і робітників висуваються інші кваліфікаційні вимоги. Які саме — дізнаєтеся зі статті. Крім того, ви дізнаєтеся, як має проводитися атестація провізорів і фармацевтів.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Лімаренко Олеся
Впровадження нового Закону України «Про державну службу» як один із чинників створення цілісної роботи з кадрами на державній службі
Управлінська компетентність державних службовців — це найточніший показник спроможності ухвалювати обґрунтовані і прогнозовані рішення на центральному і місцевих рівнях, зокрема й ті, що матимуть серйозні політичні, економічні та соціальні наслідки для суспільства. Важливим індикатором такої компетентності є впровадження профілів професійної компетенції посад.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Соломонов Станіслав
Надання кількох додаткових відпусток за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці
Додаткові відпустки за умовами і характером праці надаються працівникам тієї тривалості, що встановлена колективним або трудовим договором залежно від умов і характеру праці. Але є галузі господарства, де працівники (як правило, робітники) залежно від специфіки виробництва виконують різні роботи, за якими передбачено й різну тривалість додаткових відпусток або додаткові відпустки не передбачаються взагалі. Як організувати облік робочого часу й визначити за даними цього обліку тривалість додаткової відпустки? Автор наводить зразки відповідних документів.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Васильова Зоя
Курс «Трудове законодавство: через прості знання — до складних практичних рішень»
ЗАНЯТТЯ 6. Заохочення у трудовому праві
Як підтверджує практика, заходи морального й матеріального стимулювання більш результативні для забезпечення високої продуктивності й трудової дисципліни та організованості порівняно із застосуванням до працівників заходів дисциплінарного стягнення. Заходи заохочення бувають моральні й матеріальні — за способом дії на працівників та законодавчі і локальні — за оформленням і закріпленням у правових актах. Ідеться про підстави для заохочення працівників, про порядок їх застосування, про переваги й пільги для працівників, які успішно виконують трудові обов’язки, тощо.

Рожнов Віктор
Курс «Кадрове діловодство: для початківців і профі»
ЗАНЯТТЯ 6. Звільнення працівників на підставах, передбачених статтею 36 кзпп України (з ініціативи працівника/роботодавця)
Припинення трудового договору на конкретному підприємстві незалежно від форми власності, підпорядкування і сфери діяльності здійснюється в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням норм і положень нормативно-правових актів. На практиці припинення трудового договору (звільнення працівника) здійснюється поетапно з дотриманням певних процедур. Про особливості звільнення з ініціативи працівника або роботодавця детально розповідається у статті. Провести цю процедуру правильно кадровикові допоможе відповідний алгоритм дій, запропонований автором.
Матеріал проілюстровано зразками формулювань розпорядчої частини відповідних наказів.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Степаненко Тетяна
Про обробку персональних даних особи, від якої надійшло звернення
Кожен має право надіслати до тієї чи іншої установи звернення, оформлене за певними правилами. Таке звернення міститиме не лише виклад суті справи, а й персональні дані запитувача. Яким чином має діяти установа, до якої звернулася фізична особа, щоб не допустити порушень вимог Закону України «Про захист персональних даних»? А якщо ця особа відмовляється дати згоду на обробку її персональних даних?

СУДОВА ПРАКТИКА

Григор’єва Лілія
Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Зміни в організації виробництва і праці як підстава звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу (п. 1 ст. 40 КЗпП України) (Продовження)
Аналіз судової практики свідчить, що, як і раніше, основну кількість трудових спорів становлять спори за позовами працівників, з якими трудовий договір розірвано з ініціативи власника (ст. 40 і 41 КЗпП України). Серед зазначених справ більша частина — це позови працівників, звільнених з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП. Попри те, що ця норма права тривалий час існує в законодавстві України, її застосування на практиці викликає багато запитань як у власників підприємств, так і у суддів під час вирішення трудових спорів.

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення середнього заробітку за затримку розрахунку при звільненні» від 27 березня 2013 року (Витяг)

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

• Чи зараховується до стажу наукової роботи, який дає право на пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», час роботи на посадах державного службовця та час військової служби, якщо працівник має: 10 років військової служби, після якої його зараховано на посаду наукового працівника; 11 років роботи на посаді державного службовця, після якої його зараховано на посаду наукового працівника; 10 років військової служби, потім 5 років роботи на посаді державного службовця, після якої його зараховано на посаду наукового працівника?

• Просимо надати роз’яснення щодо правильності термінів оформлення заяв-згод і їх зразків на обробку персональних даних та видачі повідомлень громадянам і пацієнтам психіатричної лікарні (недієздатним, з тривалими психотичними розладами, особам без документів) відповідно до законів України «Про захист персональних даних», «Про психіатричну допомогу».

• Класифікатором професій ДК 003:2010 передбачено посаду «помічник фармацевта». Де знайти кваліфікаційні характеристики для цієї посади? На яку посаду можна прийняти працівника в аптеку, до обов’язків якого входитиме приймання товарів, їх розкладання на вітрини відповідно до місць зберігання, наклеювання цінників?

• Які вимоги встановлено законодавством про захист персональних даних до кадрової документації, що містить персональні дані працівників?

• Чи зобов’язана компанія встановити працівникам з відрядною формою оплати праці (якщо норми виробітку пов’язані не з годинами, а з виконуваною роботою) тривалість робочого часу на тиждень 40 год.? Якщо зобов’язана, то чи є спосіб уникнути такого зобов’язання, скажімо, через цивільно-правові договори? Якщо не зобов’язана (при застосуванні підсумованого обліку робочого часу), то чи можна використовувати зменшену, на розсуд компанії, тривалість робочого часу, затверджену графіками?

• Лікар-стоматолог мав вищу кваліфікаційну категорію. П’ятирічний період, за який він мав право отримувати доплату за цю категорію, закінчився 5 квітня 2012 року. З 5 березня по 4 квітня 2012 року він проходив курси передатестаційного циклу (ПАЦ). Засідання комісії з підтвердження вищої категорії відбулося у вересні 2012 року. Чи виплачувати працівникові доплату за кваліфікаційну категорію за період з 6 квітня по вересень 2012 року?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» від 20 березня 2013 року № 207

• Наказ Міністерства соціальної політики України «Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність» від 18 березня 2013 року № 123

• Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31 січня 2013 року № 65/80

• Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про внесення змін до Порядку розгляду питань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади» від 15 березня 2013 року № 43

• Постанова правління Пенсійного фонду України «Про затвердження форми повідомлення про проведення планової перевірки платника єдиного внеску» від 17 січня 2013 року № 1-1