«Зрівнялівка» зарплат працівників різної кваліфікації — порушення трудового законодавств


Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників — залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Формування тарифної сітки провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Таким чином, оплата праці на рівні мінімальної заробітної плати допустима тільки для простої некваліфікованої праці. Назви таких професій передбачені розділом 9 Класифікатора професій «Найпростіші професії».

Встановлення оплати праці працівникам інших професій, передбачених 1–8 розділами Класифікатора професій, є порушенням законодавства про працю, а саме статті 96 КЗпП України.

Включення до трудових договорів умов, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівника, є недопустимим (стаття 16 КЗпП України).

Лист № 32-21/01-1715 від 15 вересня 2014 року