...
Реєструйся

Звільнення за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 3 ст. 40 КЗпП)


Зразок тексту наказу

Зразок запису в трудовій книжці

Звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і пункту 1 статті 41 КЗпП кваліфікується як захід дисциплінарного стягнення, а тому мають дотримуватися вимоги статей 147-1, 148 і 149 КЗпП. Працівник може бути звільнений за пунктом 3 статті 40 КЗпП, якщо до нього раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. При цьому враховуються ті заходи дисциплінарного стягнення, які встановлені законодавством і не втратили юридичної сили за давністю або зняті достроково (ст. 151 КЗпП), і ті громадські стягнення, які застосовані до працівника за порушення трудової дисципліни відповідно до положення або статуту, що визначає діяльність громадської організації, і з дня накладення яких до видання наказу про звільнення минуло не більше 1 року (пп. 22 і 23 Постанови № 9).

Вашій увазі було представлено інформацію «Вносимо до трудової книжки запис про звільнення» з додатку до журналу «КАДРОВИК.UA» № 6.